Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak
       

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/BİLİM DALIKADRO UNVANIADET
Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi2

 

İlanın detayları şu şekilde;

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

       

Kolay Hobiler