Akademik Personel | 21 Eylül 2020, Pazartesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

16 Nisan 2019
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Demiroğlu Bilim Üniversitesi birimlerine toplam 9 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/
BİLİM DALI
KADRO
UNVANI
ADET
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Profesör1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve
Damar Cerrahisi Bilim Dalı
Profesör1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıDoçent1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoçent1
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Kardiyoloji Anabilim DalıDoçent1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu
Hemşirelik*Profesör1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu
Hemşirelik*Doçent**1
Florence Nightingale
Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik *Dr. Öğr. Üyesi***1

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Büyükdere Cad. Yazarlar Sk. No: 27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 82 teslim etmeleri gerekmektedir.

* 23.03.2016 tarih ve 29662 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden asgari 80 puanı gösterir belgeye sahip olmak ve İngilizce ders verebiliyor olmak.
**Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora yapmış olmak
*** Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora yapmış olmak
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.