Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

10 Haziran 2019
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
       

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim elemanı alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/
BİLİM DALI
KADRO
UNVANI
ADET
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri BölümüMikrobiyoloji Anabilim DalıProfesör1
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri
Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Profesör1
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüRadyoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1

 

İlanın detayları şu şekilde;

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündü

       

Kolay Hobiler