Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

David Harvey Konferans İçin Bugün İstanbul’da Olacak

Resim bulunamadı
       

Türkiyeli sosyal bilimcilerin ve okurların yıllardır kitaplarıyla ve aktivist kimliğiyle yakından tanıdığı İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı David Harvey, 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da bir konferans vermek üzere Sel Yayıncılık, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi işbirliğiyle Türkiye’de olacak. Konferans, 2014 yılında yayınlanan son çalışması ile aynı başlığı taşıyor: On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu. Yıkılamaz denilen ancak sürekli krizlerle boğuşan kapitalist sistemin temel çelişkilerine odaklanan ve böylece harekete de farklı bir düşünce kapısı aralamayı hedefleyen On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu, Sel Yayıncılık etiketi ve Esin Soğancılar çevirisiyle ilk kez bu konferansta okur karşısına çıkacak.

ON YEDİ ÇELİŞKİ VE KAPİTALİZMİN SONU
SEVENTEEN CONTRADICTIONS AND THE END OF CAPITALİSM

İstanbul: 26 Mayıs 2015, Salı, Saat: 17:30, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

(Konferans, Sel Yayıncılık, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin ortak etkinliğidir. Konferans dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.)

Sel Yayıncılık, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası işbirliğiyle:

26 Mayıs – Saat:17.30, Konferans: On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu
Seventeen Contradictions And The End Of Capitalism
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

İletişim: Bilge Sancı, [email protected]

Etkinlik için rezervasyon ya da ön kayıt gerekmemektedir ancak salonun kapasitesi sınırlıdır.

David Harvey kimdir?

1935, İngiltere doğumlu. 1961’de Cambridge Üniversitesi’nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından 1969’da ABD, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne geçti. Sayısız makalesi ve birçok dile çevrilen kitaplarının yanı sıra verdiği konferanslarla da bilinen Harvey, beşeri bilimler alanında dünyada en çok atıf yapılan 20 yazar arasında yer almaktadır. 2001’de City University of New York’ta çalışmaya başlayan Harvey, özellikle “mekân” konusundaki çalışmaları ve bu konuda Marksist kurama katkılarıyla dikkat çeker.

Yapıtlarından başlıcaları: Postmodernliğin Durumu (1989; Metis,1997) Sosyal Adalet ve Şehir (1973; Metis, 2003), Sermayenin Sınırları (1982; Tan, 2000), Yeni Emperyalizm (2003; Everest, 2004), Umut Mekânları (2002; Metis, 2008), Marx’ın Kapital’i İçin Kılavuz (2011; Metis 2012), Paris Modernitenin Başkenti (2005; Sel, 2012), Sermaye Muamması – Kapitalizmin Krizleri (2011; Sel, 2012), Asi Şehirler (2013; Metis, 2013), On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu (2014; Sel, 2015)

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.