Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

Danıştay’dan Üniversitedeki Hekimler İçin Nöbet Ücreti Kararı

24 Aralık 2015
Danıştay’dan Üniversitedeki Hekimler İçin Nöbet Ücreti Kararı
       

Üniversite hastanelerinde Yükseköğretim Kanunu’na göre istihdam edilen uzman doktorlara da nöbet ücreti verilecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında çalışan bir uzman hekim, ayda tuttuğu en az 6 saat nöbet nedeniyle ücret ödenmesi istemiyle Ege Üniversitesi Rektörlüğüne başvurdu. Rektörlük başvuruyu reddetti. “Kurum bünyesindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi uzman doktorlara nöbet ücreti ödemesi yapılırken Yükseköğretim Kanunu’nda, bu kanuna tabi personele nöbet ücreti ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle ödeme yapılmadığı” belirtildi.

“Ücret ödenmemesinin insan hakları ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu” öne süren uzman doktor adına Türk Sağlık-Sen, işlemin iptali istemiyle dava açtı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi iptal etti. Mahkemenin kararında, nöbet ücretlerine ait uygulamanın tıp fakültelerinde öğrenim gören hekimleri kapsamasına karşın, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan uzman hekimlere uygulanmamasının yasa koyucunun amacına aykırı bir uygulama olacağı belirtildi.

Kararda, haftalık çalışma saatleri dışında branş nöbeti tuttuğu tartışmasız davacıya, her bir nöbet saati için 657 sayılı yasaya tabi doktorlarda olduğu gibi nöbet ücretinin, Anayasa’nın 18. maddesinde düzenlenen ve “angaryayı yasaklayan” hükmü uyarınca ödenmesi gerektiği bildirildi. Aksi yönde tesis edilen işlemde hukukun genel ilkelerine uyarlık bulunmadığı bildirildi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, idare mahkemesinin kararını temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Danıştay 8. Dairesi, temyiz istemini reddederek, İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararını onadı.

Kaynak: Hürriyet

       

Kolay Hobiler