Akademik Personel | 16 Ekim 2021, Cumartesi

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

14 Nisan 2014
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için   ; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için      ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi Analitik Kimya

Profesör

1

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Doçent

1

Sheehan Sendromu hakkında uluslararası dergilerde review yazmış olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Doçent

1

Postmenapozal Kadınlarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri konusunda çalışması olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

İk. ve İd. Bilimler Fak. İktisat Teorisi

Doçent

1

İk. ve İd. Bilimler Fak. Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Veteriner Fakültesi Anatomi

Doçent

1

       

Kolay Hobiler