Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Çukurova Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alımı ilanına göre çeşitli fakülte ve bölümlere öğretim görevlisi alımı yapılacak. Üniversite kadrolarına başvuru yapmak isteyen bir çok öğretim görevlisi adayını ilgilendiren Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz..

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapılacak fakülte ve bölümler:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 2 , Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümüne 1 , ve Rektörlük birimlerine 3 olmak üzere 6 öğretim görevlisi alınacak.

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi ilanına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranmaktadır, ALES puanı ise en az 70 olması gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi alımı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
        
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDERECESAYISI*ALESYDSNİTELİK
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)517050Biyoloji lisans mezunu olup, Biyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az iki ayrı Yeni Nesil Dizileme (YND) Sistemi kullanım deneyimi ve İmmünfenotiplendirme Laboratuvarı ile Genetik Tanı Merkezi bünyesinde rutin tanı tecrübesine sahip olmak, YND sistem validasyonları ve biyoinformatik
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Adli TıpÖğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
517050Adli Tıp doktoralı ve Adli Toksikoloji konusunda çalışma deneyimine sahip olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
317050Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalından Uzmanlığını almış olmak.
      Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilmek üzere, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)517050Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, bilgi
işlem alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve
belgelendirmek koşulu ile kurumsal ölçekte
yazılım projesi geliştirmiş ve uygulamış
olmak.
Dış İlişkiler Biriminde görevlendirilmek üzere,
RektörlükSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)517080Uluslararsı İlişkiler, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, Çeviri Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği lisans
mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak, alanında en az 2
yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
ÖğretimKariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında lisans mezunu olmak ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Görevlisi
(Uygulamalı
517050
Birim)

 

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (uygulamalı birim) alınacaktır.

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi alımı sınav takvimi:
İlan Tarihi : 03.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 17.09.2019 (mesai bitimi itibari ile)
Ön Değerlendirme : 19.09.2019
Sınav Giriş Tarihi : 23.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.09.2019
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları (Rektörlük kadrosu için Rektörlük Binası Personel
Daire Başkanlığı)

 

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilanı genel şartlar:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olması gerekir.
4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

 

Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi kadrosu istenen belgeler:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5-Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (başvurularda e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
6-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi,
7-Resmi Lisans Transkripti,
8-Yabancı Dil Belgesi,
9-ALES Belgesi,
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
11-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
12-Adli Sicil Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
13-İkameti gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi ilanına başvuru detayları için Çukurova Üniversitesi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

       

Kolay Hobiler