Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Çukurova Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak!

Çukurova Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak!
       

Çukurova Üniversitesi çeşitli fakültelere çok sayıda akademik personel alımı yapacak. İlanın detayları ise şu şekilde :

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM
DALI/PROGRAM
ÜNVANIDRC.SAYISINİTELİK
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiProfesör11Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel
Alanında, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik FakültesiTekstil MühendisliğiTekstil TeknolojisiProfesör11
Tekstil MühendisliğiTekstil MakinalarıProfesör11
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik BilimlerProtetik Diş TedavisiProfesör11
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Gastroenteroloji)Profesör11Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.Antrenörlük EğitimiSpor Sağlık BilimleriProfesör11Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında Doçent unvanını almış olmak, Sporun metacognitif becerilere
etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiPrehistoryaProfesör11
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonProfesör11Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak, işletme grupları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ceyhan Mühendislik FakültesiHarita MühendisliğiJeodeziProfesör11İyonosferin Modellenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProfesör11
Özel Hukukİş ve Sosyal Güvenlik HukukuProfesör11
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Mühendisliği Kuramsal TemellerProfesör11
Güzel Sanatlar FakültesiTekstil ve Moda TasarımıTekstil TasarımıProfesör11Plastik Sanatlar Bilim Alanında Doçentlik unvanını almış, Dokuma Tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiBitki KorumaFitopatolojiDoçent11Bitki Virüs Hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Bahçe BitkileriBahçe BitkileriDoçent11Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak, Süs Bitkileri Fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ZootekniBiyometri ve GenetikDoçent11Zootekni ve Hayvan Besleme Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Hayvansal Biyoteknoloji ve Gen Klonlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Pulmoner Hipertansiyon ve Periferik Damar Hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları)
Doçent11İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Hipotiroidizm
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDoçent11
Cerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoçent11Yanık ve Mikrocerrahi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent11
Cerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent11Prematüre retinopatisi, medikal ve cerrahi retina ve Uvea-Behçet hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent11Ortopedik Cerrahi üzerine anatomik ve deneysel çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiJeoloji MühendisliğiMineraloji-PetrografiDoçent11Fizyon izi ve Kırıntılı Termokronoloji konularında çalışma yapmış olmak.
Jeoloji MühendisliğiUygulamalı JeolojiDoçent11Paleosismoloji konusunda doktora yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Fen Bilgisi Eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmePazarlamaDoçent11Pazarlama alanında Doçentlik unvanını almış olmak,Tüketici Davranışları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İşletmeMuhasebeDoçent11İşletme-Muhasebe alanında Doçentlik unvanını almış olmak, Muhasebe Denetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisatİktisat TarihiDoçent11Konjonktürel Politikalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri YetiştiriciliğiYetiştiricilikDoçent11Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Besleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDoçent11
Klinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDoçent11
Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoçent11Mimarlık Bina Bilgisi alanında Doktora yapmış olmak, Mimarlık Planlama ve Tasarım Temel
alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiDoçent11Serbest Lie cebirlerinde çalışmalar yapmış olmak.
TarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoçent11Cumhuriyet Dönemi şehir tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDr.Öğr.Üyesi31Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora yapmış olmak, Örgütsel Davranış konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikDr.Öğr.Üyesi31Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal Yapılar ve SulamaTarımsal Yapılar ve SulamaDr.Öğr.Üyesi31Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu olmak, Hayvan Barınakları ve çevre konusunda Doktora
yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıp EğitimiDr.Öğr.Üyesi31
Güzel Sanatlar FakültesiTekstil ve Moda TasarımıTekstil TasarımıDr.Öğr.Üyesi31Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliğini almış olmak, Dokuma Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Sinema ve TelevizyonBilişim ve Enformasyon TeknolojileriDr.Öğr.Üyesi31Lisansüstü eğitimini ve çalışmalarını İletişim alanında yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuDr.Öğr.Üyesi31Anayasa yargısı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar Çizelgesi, yabancı Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. * Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar. 05.04.2019 “CUMA” SEDA 3121 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (05.04.2019-19.04.2019) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler