Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

CHP’den ÖYP Alan Sınavı İçin Meclise Soru Önergesi

25 Ağustos 2015
CHP’den ÖYP Alan Sınavı İçin Meclise Soru Önergesi
       

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Mustafa Hüsnü BOZKURT

           Konya Milletvekili

Bilindiği üzere Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), üniversitelerin bilim ve teknoloji üretme kapasitesinin arttırılması ve program dahilindeki kişilerin araştırma görevlisi olarak üniversitelere atanmasını sağlamaktadır. Program, 2010 yılına kadar DPT ortaklığı ile ODTÜ önderliğinde yürütülmüş, sonrasında 2010 yılında itibaren YÖK’ün koordinasyonuna girmiştir.

YÖK, 14.05.2015 tarihli Genel Kurul kararları kapsamında ÖYP atamalarında “Alan Sınavı” uygulaması getirmiş ve sınavın Temel Tıp Bilimleri Bölümü ile Temel İslam Bilimleri Bölümlerinde yapılacağını açıklamıştır. Nitekim 07-08-09-10.07.2015 tarihlerinde bahsi geçen bölümlerde sınav yapılarak bu kadrolara yerleştirme işlemleri de tamamlanmıştır. Ne var ki kurumun “Alan Sınavı” kararı, pek çok kişinin atamaların objektif olamayacağı endişesi ile tepkisini çekmiş, sözlü mülakat sürecinin torpile ve usulsüzlüklere zemin hazırlayacağı görüşü hakim olmuştur.

 

Bu bağlamda;

  • Kamuoyundaki tepkiler üzerine YÖK’ten yapılan açıklamada, atamalarda “Alan Sınavı” getirilmesine “Üniversitelerden gelen yoğun talep” gerekçe gösterilmiş ve sınavın üniversitelerin ilgili bilim alanlarında görevli öğretim üyeleri tarafından nesnel ve objektif kriterler çerçevesindeyapıldığı” dile getirilmiştir. Atamalardaki soru işaretlerini kaldırmak için ve herhangi bir yasal hak arama sürecinde kullanılmak üzere tüm sözlü sınavların kamera kaydı altına alınması düşünülmekte midir?
  • YÖK’ün alan sınavı kararına kadrolaşma şüphesi ile yaklaşan Eğitim Sen Sendikası, 16.06.2015 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. Yargı süreci devam ederken, Temel İslam Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri alanlarında 7 ila 10 Temmuz tarihleri arasında sınav gerçekleştirilmesinin hukuki dayanağı nedir?
  • Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin suratına telefon kapatıldığı, tehdit edildikleri iddiaları kamuoyuna yansımıştır. İddialar doğru mudur; araştırılması planlanmakta mıdır?
  • YÖK’ün rektörlüklere 7 Ağustos tarihinde ulaşan yazısında hangi bölümlere alan sınavı uygulanması gerektiğini sorulmuş ve 10 Ağustos tarihi ne kadar görüşlerini açıklamaları istenmiştir. Ne var ki, tanınan süre hafta sonuna denk geldiği için ilgili bölümler fikir belirtme şansına dahi sahip olamamıştır. Enstitü memurlarının tüm alanlarda sınav yapılması gerektiği beyanında bulunduğu doğru mudur; gerekli çalışmaların yapılabilmesi için neden yeterli süre tanınmamıştır?
  • On binlerce akademisyen adayı, bu yıl farklı olarak Temmuz ayında atama olmaması ve bununla ilgili birkaç gün öncesine kadar açıklama yapılmaması gerekçesi ile YÖK tarafından 3 ay boyunca oyalandıklarını, hem maddi hem de manevi zarara uğradıklarını dile getirmiştir. YÖK’ten yapılan son açıklamada ise, “2015 yılı Eylül ve Ekim aylarında, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Mühendislik, Mimarlık, İletişim, Felsefe, Psikoloji ve Hukuk alanlarında alan sınavı yapılmasına kararı verildiği, başka alanlarda da alan sınavı yapılıp yapılmayacağına YÖK Yürütme Kurulu’nun karar vereceği, ilaveten alan sınavı yapılmayacak bilim alanlarında yerleştirmelerin Aralık ayı  içinde yapılacağı ifade edilmiştir. Yaşanan mağduriyetler göz önünde bulundurulduğunda, alan sınavı yapılmayacak bölümlerin bir an evvel açıklanması ve atamaların Aralık ayına kalmadan gerçekleşmesi düşünülmekte midir?

Kaynak: http://www.husnubozkurt.com.tr/chp-konya-milletvekili-husnu-bozkurt-ogretim-uyesi-yetistirme-programi-oyp-magduriyeti-hakkinda-soru-onergesi-verdi.html

       

Kolay Hobiler