Akademik İlanlarGündem

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvandan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu”na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birim Anabilim Dalı / Program Unvan Derece Adet Açıklama
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1 Fungal Enfeksiyonlar ve Dirençli Bakteri Enfeksiyonlarının Tedavisi Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak. Sentetik Glukokortikoidler Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Anestezisi Konusunda Çalışmaları Bulunmak. Transözefageal Ekokardiyografi Kullanımında Deneyimli Olmak ve Eğitici Olmak
Tıp Fakültesi Patoloji Profesör 1 1 Dermatopatoloji, Endokrin Sistem Patolojisi ve İskelet Kası Patolojisi Alanlarında Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesör 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 Glikobiyoloji Alanında ve Timus Glikozilasyonu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Aktinomisetler Konusunda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Profesör 1 1 Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kalkerli Algler (Corallinales) Konusunda Uzmanlaşmış ve Bu Konuda Yurtdışı Deneyimi Olmak. Alg Ekstraktlarının Nörotoksisitesi İle İlgili İn Vivo Çalışmalar Yapmış Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Profesör 1 1 Bütçe Hakkı ve Global Bütçeleme Konularında Çalışmaları Olmak
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü Profesör 1 1 Tarımsal Dış Ticaret ve Serbest Bölgeler Konularında Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Hipnozla Doğum ve Gebelerin Doğuma Hazırlık Eğitimi Konusunda Çalışmış Olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Olmak. İnfant Nöroblastom, Nörofibromatozis Tip 1’de Kanser Eğilimi ve Hemorajik Sistitin Önlenmesi Konularında Bilimsel Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doçent 1 1 Kraniyofasiyal Cerrahi Konusunda Çalışması Olmak
Tıp Fakültesi Nöroşirurji Doçent 1 1 Hipofiz Adenomu Cerrahisi İle Üst Servikal ve Odontoid Kırık Cerrahisi Konularında Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1 Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Olmak. Kanser Hücre Kültürü İle İlgili Çalışmaları Olmak. Böbrek, Mide, Kolon, Meme ve Akciğer Kanserinde Çalışmaları Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme-Uluslararası İktisat Doçent 1 1 İnsani Gelişme Endeksi, Kriz Göstergeleri, Gelir Dağılımı ve Sektör Analizleri Yoluyla Yaratılan Katma Değer İle Büyüme Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1 Doğal ve Endüstriyel Atıkların Çimento Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi ve Biyo-atıkların Sularda Toksik Metal Gideriminde Adsorban Olarak Kullanılması Alanlarında Çalışmaları Olmak
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü Doçent 1 1 Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum Konusu İle E-vergilendirme Konusunda Ulusal ve Uluslararası Çalışmaları Bulunmak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu