Akademik İlanlar

Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş,
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş,
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet
Fotoğraf,

– Özgeçmiş,
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu”na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birim Anabilim Dalı / Program Unvan Derece Adet Açıklama
Tıp Fakültesi Anatomi Profesör 1 1 Beyin İskemisi
Alanında Uluslararası Yayınları Olmak
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Profesör 1 1 Kontrol Sistemleri Alanında
Çalışmaları Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Muhasebe Standartları ve Denetim
Alanında Çalışmaları Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Doçent 1 1 Makro İktisat Bilim Alanında
Doçentliğini Almış Olmak. Uluslararası Sektörel
Rekabet Gücü ve Fiyat Tahminlemesi Konularında
Panel Veri Ekonometrisi ve Yapay Sinir Ağları İle İlgili Çalışmalar Yapmış
Olmak.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Doçent 1 1 Dielektrik ve Yarıiletken Optoelektronik
Malzemelerin Sentezi ve Lüminesans Karakterizasyonu Üzerine Çalışmaları Olmak
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 2 1 Nükleer Yakıt Çubukları ve Isı
Değiştiricilerde Isı Transferi Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Nöroşirurji Doçent 1 1 Omurilik Embriyolojisi, Gergin
Omurilik ve İnsan Embriyolarında Nöral Tüp Kapanma
Kusurlarında TGF-Beta ve SMAD Aktiviteleri Üzerine Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Pediatrik Hematoloji Yandalını Almış ve Mecburi Hizmetini Bitirmiş Olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Epidemioloji ve Biyoistatistik
Konusunda Deneyim ve Sertifikaya Sahip Olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Kalıtsal Geçişli Göz Hastalıkları (Retinitis Pigmentosa) Alanında
Moleküler Çalışmaları Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 İki Nokta Sınır Değer Problemlerinin,
Kaybolan Lineer Gecikmeli Volterra Fonksiyonel İntegro-Diferansiyel Denklemlerinin ve Kaotik Davranışa
Sahip Kesirli Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Nümerik Çözümleri
Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Alanında Almış Olmak. Çocuklarda Yaşam
Kalitesi Alanında Çalışmaları Olmak.
Alaşehir Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Doçent 1 1 Araknoloji Alanında Çalışmaları Olmak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu