Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Çankırı
Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda unvanı, dereceleri ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim
üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı
Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve
Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde
öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 30 Aralık 2016 – 30 Ocak 2017

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı /

Programı

Unvanı

Derece

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI İŞLETME ALANINDA
YAPMIŞ OLMAK, ETKİNLİK ANALİZİ VE GÜVEN BÖLGESİ YAKLAŞIMI KONULARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI İŞLETME
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK, BELİRSİZLİK ALTINDA OPTİMİZASYON VE ÇOK KRİTERLİ KARAR
VERME TEKNİKLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME
VE ULUSLARARASI İKTİSAT

YARDIMCI DOÇENT

3

YOKSULLUK, DEMOGRAFİ VE
ULUSLARARASI GÖÇ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

YARDIMCI DOÇENT

4

MİKROEKONOMETRİ, FİNANSAL EKONOMETRİ,
PANEL DATA, İNOVASYON VE RİSK SERMAYESİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL
BİLİMLER

YARDIMCI DOÇENT

2

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, MODERNİTE ÇALIŞMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ

SİLVİKÜLTÜR

PROFESÖR

1

ORMAN TOPLUMLARI VE SİLVİKÜLTÜREL
ÖZELLİKLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMİNİKASYON

PROFESÖR

1

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI OPTİK
HABERLEŞME SİSTEMLERİ ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU
OLMAK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ
OLMAK. TEMEL İŞLEMLER ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK VE ALANINDA ARAŞTIRMALAR
YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINDA BULUNMUŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK
ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
ÖĞRENİMİNİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
VEYA KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK
ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
ÖĞRENİMİNİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA KONTROL VE OTOMASYON
MÜHENDİSLİĞİ VEYA KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
ÇALIŞMALARINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK
(ZEMİN MEKANİĞİ) ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARINI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI VEYA MEKANİK (YAPI
MÜHENDİSLİĞİ, BETONARME, DEPREM) ANABİLİM DALLARINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
ÇALIŞMALARINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI VEYA
MEKANİK (YAPI MÜHENDİSLİĞİ, BETONARME, DEPREM) ANABİLİM DALLARINDA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

YENİ TÜRK
EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

3

YENİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

3

TÜRK HALK EDEBİYATI VE TÜRK HALK
BİLİMİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI
MATEMATİK

PROFESÖR

1

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUNU
VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN MATEMATİK ANABLİLM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALINDA; DOĞRUSAL DENKLEM VE DOĞRUSAL OLMAYAN
CEBİRSEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN YİNELEMELİ YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMÜ, FARK
DENKLEMLERİ, EŞİTSİZLİKLER VE Q-BERNSTEİN POLİNOMLAR KONULARINDA BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLDE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA
İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNİN 7. FIKRASINDA BELİRTİLEN KOŞULA SAHİP
OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

PROFESÖR

1

DOKTORASINI QWIP DEDEKTÖRLERİN MBE İLE
BÜYÜTÜLMESİ KONUSUNDA YAPMIŞ OLMAK, ALD TEKNİĞİ İLE BÜYÜTÜLMÜŞ İNCE FİLMLERİN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU HAKKINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI
MATEMATİK

YARDIMCI DOÇENT

3

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUNU
VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN MATEMATİK ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ
OLMAK. UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI’NDA; NUMERİK HESAPLAMALAR, BİLİMSEL
HESAPLAMALAR, ADİ VE KISMİ DİFERANSİYEL
DENKLEMLER KONULARINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL
TASARIM

TEKSTİL TASARIMI

DOÇENT

1

KEÇECİLİK SANATI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BESLENME VE
DİYETETİK

BESLENME
BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

KAN PARAZİTİ
HASTALIKLARI BİYOKİMYASI ÜZERİNDE
ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM
DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

İÇ HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

2

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM
DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

YARDIMCI DOÇENT

2

ÇOCUK GELİŞİMİ, OKUL ÖNCESİ VEYA ÖZEL EĞİTİM
ALANINDA

DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BESLENME VE
DİYETETİK

BESLENME
BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

2

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MEZUNU
OLMAK VE ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

KIZILIRMAK MESLEK
YÜKSEKOKULU

PARK VE BAHÇE
BİTKİLERİ

PEYZAJ VE SÜS
BİTKİLERİ

DOÇENT

1

YEM BİTKİLERİ VE ÇİM BİTKİLERİ
KONULARINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

ÇERKEŞ MESLEK
YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE
HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

SÜT VE BESİ
HAYVANCILIĞI

YARDIMCI DOÇENT

2

SIĞIR ETLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ
OLMAK.

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web
sayfasında bulunmaktadır.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

Kolay Hobiler