Akademik İlanlarManşet Haber

Çankaya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23, 25 ve 26. maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (*) işaretli birim/bölüme başvuracak adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. madde 7. Paragraf”da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

  1. a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,
  2. b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,
  3. c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)
  4. d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)
  • Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur).
  • Başvurular Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi” tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.
  • Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b (2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olan adayların başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Açıklama Prof./Doç. Prof./Doç./

Yrd. Doç.

Prof. Doç. Doç./

Yrd. Doç.

Yrd. Doç.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri 1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uygulamalı İletişim 1
Halkla İlişkiler Reklamcılık 1
İktisat * Ekonometri, Uygulamalı Makro Ekonometri Zaman Serisi Analizi 1
Mikro İktisat, Sanayi Ekonomisi 1
Bankacılık ve Finans * Uluslararası İktisat 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık * İç Mimari Tasarım Mimari ve Çevre Psikolojisi Ürün Tasarımı 1
Şehir ve Bölge Planlama * Şehir Ekonomisi Şehir Planlama 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği * Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri 1
Yapay Zekâ, Bilgisayar Yazılımı, Bilişim Sistemleri 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği * Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği * Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri 1
Yapay Öğrenme, Yapay Görme, İşaret İşleme 1
Makine Mühendisliği * Akım Makinaları, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 1
HUKUKFAKÜLTESİ
Hukuk İdare Hukuku 1
Hukuk Ticaret Hukuku 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı * Filoloji Temel Alanı Dünya Dilleri ve Edebiyatları 1 1
Psikoloji * Sosyal Psikoloji 1
Matematik * Matematiksel Analiz 1
MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret Programı * Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uluslararası Ticaret, Makro İktisat 1
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Hukuk Genel Kamu Hukuku 1
ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
Temel Mühendislik, Kimya Biyo Mühendislik 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu