Akademik Personel | 22 Mayıs 2018, Salı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

28 Kasım 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MALİYE MALİYE TEORİSİ 1 Yerel Yönetimler Maliyesi ve Vergi Psikolojisi alanında çalışmış olmak.
İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ 1 1 Ekonomik Politika Belirsizliği, Ekonomik Özgürlük ve Girişimcilik alanında çalışmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL. DENİZ BİYOLOJİSİ 1 Denizel dekapod krustase taksonomisi-ekolojisi ve denizel kirliliğin krustaseler üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK 1 2 Makro ve mikro algler ile su bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 Yükseköğretimde kalitenin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 1 Eğitim kurumlarında risk ve kriz yönetimi, kadınlar ve liderlik, eğitimde cinsiyet eşitsizlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROG. VE ÖĞRETİM 1 Öğrenme ergonomisi ve okul mimarisi, öğrenen merkezli yaklaşım ve süreçleri, öğretimde program geliştirme ve harmanlanmış öğrenme ve ders
tasarımları konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ 1 Müzik Eğitimi programları, müzikoloji ve halk kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 1 Eğitim Sosyolojisi alanında doçent olmak ve demokrasi, küreselleşme ve medya okur yazarlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1 1 Onsekizinci Yüzyıl İngiliz Romanı hakkında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİ GENEL SOS. VE METODOLOJİ 1 1 Sembolik Antropolojik yaklaşımla, ritüel, mitos ve oyunların işlevleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 İşlemci önbelleklerinde performans, işlem değişkenliği, güç tüketimi ve geçici hatalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İKTİSAT İKTİSAT TARİHİ 1 2 Osmanlı Devleti maliyesinin, Merkezi Hazinesi, Bütçeleri, İç Hazinesi ve Osmanlı Vakıflarının Muhasebe bilançoları üzerine çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 1 Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, meme ve prostat kanserlerinde mitotik check point proteinler ile taksan direnci ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ İLK VE ACİL YARDIM 1 Akut istemik inme olgularında Myelin Basic protein ve iskemi modifiye albümin düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞ. 1 1 Tüp bebek klinisyen sertifikasına sahip olmak. Açıklanamayan infertilitede, leptin, TNF-alpha, IL-6 ile ilgili çalışma yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BAHÇE BİTKİLERİ MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI 1 Sert çekirdekli meyveler, çiçek tomurcuğu oluşumu ve scanning electron mikroskopi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TARIM MAKİNELERİ VE TEK. TARIM MAKİNELERİ 1 Tarım makineleri tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANT. BİL. 1 2 Hareket ve Antreman Bilimleri alanında bilimsel yayın yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER