Akademik Personel | 25 Mayıs 2018, Cuma

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

24 Kasım 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesörve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurularda ki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1)2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için 4. beş nüsha), Doçentlik Belgelen , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendi rimelidirler.

4)Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6) Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7)Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MALİYE MALİYE TEORİSİ 1 Yerel Yönetimler Maliyesi ve Ver» Psikolojisi alanında çalışmış olmak.
İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ . 1 1 . . Ekonomik Politika Belirsizlisi. Ekonomik OzRürlük ve Girişimcilik alanında çalışmış olmak.
İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI 1 1 Feminist iktisat, kailin istihdamı ve ekonomik şiddet alanlarında çalışmalar yanmış olmak.
İŞLETME ÜRETİM YON.VE PAZARLAMA . . 1 3 Kompulsif Satın Alma Davranışı ile ilgili çalışmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL. DENİZ BİYOLOJİSİ 1 . . . . Denizel dekapod krustase taksonomisı-ekolojisı ve denizel kirliliğin krustaseler üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ yetiştiricilik . 1 2 . . Makro ve mikro algler ile su bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 . Yükseköğretimde kalitenin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ eğitim yönetimi . 1 1 . . Eğitim kurumlarında risk ve kriz yönetimi, kadınlar ve liderlik, eğitimde cinsiyet eşitsizlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
eğitim bilimleri REHBERLİK VE PSl.DAN. . . . 1 1 Yaşlılarda yanlızlık ve okul öncesi gelişim alanında çalışmalar yapmış olmak.
eğitim biumleri EĞİTİM prog. ve öğretim 1 Öğrenme ergonomisi ve okul mimarisi, öğrenen merkezli yaklaşım ve süreçleri, öğretimde program geliştirme ve harmanlanmış
öğrenme ve ders tasarımları konulannda çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ 1 Müzik Eğitimi programları, müzikoloji ve halk kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 1 Eğitim Sosyolojisi alanında doçent olmak ve demokrasi, küreselleşme ve medya okur yazarlığı konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
SOSYAL BİL.VE TÜRKÇE EĞİT. COĞRAFYA EĞİTİMİ 1 4 Volkanik sahaların; petrojenezi, jeokronolojisi konusunda uzmanlaşmış ve farklı algılayıcı sensörler ile görüntü işleme teknikleri
kullanarak jeomorfolojik modellemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİL.Eğ. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 3 Yaratıcı dramanın fizik eğitiminde kullanımı, öğrencilerin fizik konulannda zorlanma nedenleri ve bilim sergilen konulannda
çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİL.EĞ. MATEMATİK EĞİTİMİ . 1 1 Ortaokul matematik öğretmenlerinin cebir öğretimine ilişkin bilgileri konusunda çaiışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI INGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI . 1 1 . . Onsekizinci Yüzyıl Ingiliz Romanı hakkında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİ GENEL SOS.VE METODOLOJİ . 1 1 . . Sembolik Antropolojik yaklaşımla, ritüel. mitos ve oyunlann işlevleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİ GENEL SOS.VE METODOLOJİ 1 1 Kimlik ve dezavantajlı gruplar sosyolojisi alanında, Çanakkale yerelinde yaşayan Çingene/Roman topluluklanyla ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
TARİH YENİÇAĞ TARİHİ 1 1 XV.-XVIII. Yüzyıllar arasında Batı Trakya’daki OsmanlI Vakıfları üzerine çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BOLUM ANASANAT DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TEKSTİL TASARIMI TEKSTİL TASARIMI 1 1 Hazır giyim öğretmenliği lisans mezunu olmak. Tekstil eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, montaj hatları, simülasyon
ve ultrasonik dikiş konularında çalışmaları bulunmak, lisans üstü ders verme deneyimine sahip olmak.
RESİM RESİM . . . 1 1 Modern-post modern kent bağlamında form üzerine çalışmalan bulunmak.
I LAHİYAT FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ İSLAM FELSEFESİ . . 1 ı ilahiyat Fakültesi mezunu olmak. Ibn Arabi, varlık felsefesi, Teodise üzerine çalışmalan bulunmak, uluslararası yayınları olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI 1 1 Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olmak. Çevresel ve yerleşim alanlannda ekolojik planlama uygulamaları alanında çalışmalar
yapmış olmak.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 3 Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Kentsel politi-
kalar ve katılım konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 . . . . İşlemci önbelleklerinde performans, işlem değişkenliği, «üc tüketimi ve «ecici hatalar konulannda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olup, sual&kablosuz algılayıcı ağları ve yönlendirme protokolleri ile H.264
video kodlama standardı konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI 1 1 Yığma ve betonarme elemanlarda bünyesel ve deneysel modelleme çalışmaları yapmış olmak
GEOMATIK MÜHENDİSLİĞİ FOTOGRAMETRI VE UZAK.AL. 1 3 Alanında lisans derecesine sahip olmak. LIDAR verilerinde yüzey eşleştirme ve model oluşturmada doğruluk analizi çalışmaları
yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İKTİSAT İKTİSAT TARİHİ 1 2 OsmanlI Devleti maliyesinin, Merkezi Hazinesi, Bütçeleri, İç Hazinesi veOsmanlı Vakıflarının Muhasebe bilançoları üzerine
çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 1 Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, meme ve prostat kanserlerinde mitotik check point proteinler ile taksan direnci ilişkisini

inceleyen çalışmalar yapmış

olmak.

CERRAHI TIP BİLİMLERİ İLK VE ACİL YARDIM 1 . . . Akut ıstemik inme olgularında Myelın Basic protein ve iskemi modifıye albümın düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞ. . 1 1 . . Tüp bebek klinisyen sertifikasına sahip olmak. Açıklanamayan infertilitede, leptin, TNF-alpha. IL-6 ile ilgili çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ . . 1 1 ADMA’nın opstrüktiv üropati üzerine etkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SEYAHAT ISL.VE TUR.REH. SEYAHAT ISL.VE TUR.REH. . . 1 3 Turizm İşletmeciliği doktoralı olmak. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanında akademik yayınlar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BOLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BAHÇE BİTKİLERİ MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI 1 Sert çekirdekli meyveler, çiçek tomurcuğu oluşumu ve scanning electron mikroskopi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TARIM MAKİNELERİ VE TEK. TARIM MAKİNELERİ 1 . . . Tarım makineleri tasanmı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANT.BIL. 1 2 . Hareket ve Antreman Bilimleri alanında bilimsel yayın yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOC. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK EKONOMİSİ 1 1 Safilik sektöründe malı alan yaratılması ve kamu özel sektör ortakları konularında çalışmalar yapmış olmak.
GIDA TEKNOLOJİSİ l 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak. Gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BOLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BANKACILIK VE FINANS 1 3 Lisans, Yükseklisans ve Doktorasını Matematik Bölümünde tamamlamış olmak. Yarıgrupların idem potent ve regüler elemanları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BANKACILIK VE FINANS 1 1 Lisans, yükseklisans ve doktorasını İktisat Bölümünde tamamlamış olmak. Döviz piyasası, döviz kuru açıklama modelleri, varlık
piyasaları ve finansal istikrar konularında çalışmalar yapmış olmak.
ULUSLAR.TlC.LOJ. VE İSLET. 1 3 İşletme alanında doktora yapmış olmak. İşsizlik psikolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BOLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ . . . . 1 1 Turizm İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik doktora derecesine sahip olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ . . . . 1 5 Turizm İşletmeciliği veya Turizm Isletmecilifii ve Otelcilik doktora derecesine sahip olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
hazirlik eğitimi 1 1 Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Çağdaş Fransız romanında post-egzotizm konusunda çalışmış olmak.
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLÜM PROGRAMI PROF DOC. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ORMANCILIK ORMANCILIK VE ORMAN ÜR. . . . 1 1 Bitkisel yafi endütrisi yan ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin balık beslemede kullanılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MADENCİLİK VE MADEN ÇIK. MADEN TEKNOLOJİSİ 1 1 Aktif fay alanlarının hidrojeokimyası konusunda uzmanlaşmış ve fay kinematiği ile paleosismolojısi konulannda çalışmalar yapmış
olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK 1 1 Fizik alanında doktora ünvanına sahip olmak ve petrol üzerine optiksel spektroskopik ve kütlespektral analizler konularında
çalışmalar yapmış olmak.
EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK PAZARLAMA 1 3 İsletme doktorası yapmış olmak ve deneyimsel pazarlama konusunda çalışmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİTKİSEL VE HAY.ÜRETİM BİTKİ KORUMA 1 1 Entomoloji alanında doktora yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER