Akademik Personel | 19 Haziran 2021, Cumartesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

21 Haziran 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
       

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çok sayıda öğretim elemanı alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ       
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
İKTİSATİKTİSAT TARİHİ---11Finansal Gelişme, Finansal Risk, Reel Kesim Güveni, Petrol Fiyatları ve İstihdam alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİ-11--Doçentliğini Kamu Yönetimi bilim alanından almış olmak. Göç sonrası sorunlar, sivil toplum kuruluşları, kamu yönetiminde bilişim sistemleri kullanımı ve kamu yönetiminde stratejik yönetim konularında
çalışmalar yapmış olmak.
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJ.ULUSLARARASI TİCARET VE LOJ.1----Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. İş yaşamının kalitesi, kariyer uyum yetenekleri, prososyal örgütsel davranışlar ve müşteri odaklı hizmet davranışları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
YABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ-11--İngiliz Dili Eğitimi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN.---11Ebeveyn-çocuk, kardeş ilişkileri, ergen gelişimi ve kültürlerarası aile psikolojisiyle ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırmalarda bulunmuş
olmak.
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
KİMYABİYOKİMYA---11Kimya anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doğal biyolojik moleküllerden ve polimerlerden hazırlanmış partiküller ile antioksidan, antimikrobial ve ilaç salım sistemleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
COĞRAFYAFİZİKİ COĞRAFYA---11Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de denizel taraça, yalıtaşı, eolinitlerde OSL, C-14 tarihlendirme ve ERT yöntemleriyle jeomorfolojik, jeolojik, aktif tektonik konularında çalışmalar yapmış olmak
COĞRAFYABEŞERİ COĞRAFYA---14Sınır aşan akarsular, Körfez ülkelerinde nüfus ve güvenlik sorunu, Türkiye'de mülteci sorunu, Irak petrolünde Türkiye'nin önemi, Türkiye'ye yönelen
dış göçler ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FİZİKKATIHAL FİZİĞİ-11--Sinyal analiz yöntemlerinin optik uygulamaları alanında ve kalkoprit malzemelerin aygıt yapıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİKURUMLAR SOSYOLOJİSİ-11--Çanakkale Savaşı ve Şehitliği algısı, Türkiye'de toplumsal değişme, Türk mutfak kültürünün teşekkülünde dinin rolü, din sosyolojisi ve liderlik
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİKURUMLAR SOSYOLOJİSİ---11Muhafazakar orta sınıf hayat tarzları üzerine etnografik bir araştırma yürütmüş olmak ve ilişkisel sosyoloji hakkında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİSOSYOMETRİ---11Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Tarımda çalışma ilişkileri ve aracılık, kadın emeği ve kadına yönelik şiddet konularında çalışmalar yapmış olmak.
TARİHESKİÇAĞ TARİHİ1----Troas Bölgesi ve Gelibolu Yarımadası'nın eskiçağ tarihi ve arkeolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
BÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
RESİMRESİM-11--Modern Post Modern Sanatta form üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
RESİMRESİM---11Resim Anasanat Dalı Resim programında Sanatta
Yeterlik almış olmak. Resimde doğa ve bitkisel motifler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SERAMİK VE CAMSERAMİK---11Seramik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik almış olmak. Cam tornası ve artistik cam uygulamaları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMASİNEMA-11--Yeni Türk Sineması, Türk Korku sinemasında kadın ve okültizm gibi çalışmalar yapmış olmak ve en az
10 yıllık dijital kurgu eğitimi tecrübesi olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
PEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ TEKNİKLERİ---11Peyzaj Mimarlığı lisans programı mezunu olmak ve yükseklisans ile doktora derecelerini Peyzaj Mimarlığı anabilim dalından almış olmak. Kentsel tasarım kalitesi ve kentsel dış mekan tasarımları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANTREMAN BİLİM.-11--Spor Bilimleri alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Yaşlılarda egzersiz ve fonksiyonel performansları konularında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİMİ-11--Spor Bilimleri alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Spor örgütlerinde iş tatmini, liderlik tipi, marka tercihi ve branşa özgü motor ve teknik beceri
gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİMİ-11--Spor Bilimleri alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Sporda Irkçılık-Ayrımcılık-Aşağılama konularında yayın yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖGÜS CERRAHİSİ-11--Tek insizyon torakoskopik cerrahi (SITS) ile plevral efüzyonların tanı ve tedavisi konusunda yayını ve
tecrübesi olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİKALP DAMAR CERRAHİSİ-11--Vasküler anomalilerin cerrahi, endovasküler ve dermal tedavilerinin sonuçları hakkında çalışması bulunmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİKALP DAMAR CERRAHİSİ-11--Metisiline dirençli Staphylococcus aureus mediastinitinin hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİ-11--Doçentliğini Gastroenteroloji cerrahisi yan dalından almış olmak. Akut radyasyon enteritinde bakteriyel translokasyon üzerine deneysel çalışma yapmış
olmak.
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ PATOLOJİ---11Tıbbi patoloji uzmanı olmak.
TEMEL TIP
BİLİMLERİ
ANATOMİ-11--Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında
doktora yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOLOJİ-11--Doçentlik ünvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak. İnsanlarda çeşitli genlerdeki mutasyonların ve biyokimyasal parametrelerin, deri hastalıkları ve hastalıklara bağlı komorbiditeler üzerine etkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak. Deri biyolojisinde transgenik hayvan modeli eğitim sertifikasına sahip
olmak ve bu alanda yayını olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ---11Yüksek yağlı diyetle oluşan insülin direnci ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği yeterlilik sertifikasına sahip olmak. Tıp Fakültesi mezunu olup, alanında tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. Üremeye Yardımcı
Tedavi Sistemleri Eğitim sertifikasına sahip olmak.
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ---11Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak.
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ-11--Ergenlerde özkıyım davranışının etiyopatogenezi ile
ilgili çalışma yapmış olmak.
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
-11--Mekonyum aspirasyon sendromunda sürfaktan ile
akciğer lavajı konusunda çalışması bulunmak.
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
---11Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak.
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
GASTRONOMİ VE
MUTFAK. SAN.
GASTRONOMİ VE
MUTFAK. SAN.
-11--Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMATARIMSAL YAPILAR VE SULAMA-11--Karaman-Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının
Mevcut Durumunun ve Yıkama Etkinliğinin Belirlenmesi alanında çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
GIDA TEKNOLOJİSİGIDA TEKNOLOJİSİ-11--Hububat ve yan ürünlerininin kızılötesi ışınlama ile işlenmesi üzerine çalışıyor olmak.
ENERJİ YÖNETİMİENERJİ YÖNETİMİ---11Güneş kaynaklı oluşan şok dalgalarında viskozite etkisi üzerine çalışmış olmak.
DEVLET KONSERVATUARI
BÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
MÜZİKÇALGI---13Sanatta Yeterlik çalışmasını korno çalgısı üzerine
yapmış olmak.
MÜZİKÇALGI---13Sanatta Yeterlik çalışmasını keman çalgısı üzerine
yapmış olmak.
DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
MOTORLU ARAÇ VE ULAŞ. TEK.SU ALTI TEKNOLOJİSİ-11--Doçentliğini Su ürünleri alanında almış olmak. Sert mercan biyolojisi ve ekolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Bu madde uyarınca güvenlik soruşturması yapılacak olup, sonucun olumsuz olması halinde kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.)
2. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, (2018 yılı için uygulanan kriterlere göre başvurular alınacaktır.)
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,
4. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
6. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
7. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
8. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler