Akademik Personel | 10 Şubat 2021, Çarşamba

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Mayıs 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi,

Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER 1 Nonlinear Denklemlerin Çözümlenmesi için Topolojik Yöntemlerin Araştırılması alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ 1 1 Periodontal hastalıkların yaşam kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİYOLOJİ BOTANİK 1 Bitkilerde canavar otu enfeksiyonu, tuz stresi ve kuraklık stresi ile ilişkili antioksidan enzim aktivite çalışmaları yapmış olmak.
BİYOLOJİ BOTANİK 1 1 Salvia cinsi üzerinde revizyon çalışması yapmış ve tohumlu bitkiler sistematiği üzerine çalışmalar yapıyor olmak.
COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA 1 Klimatoloji, İklim Değişikliği ve İstatiksel Ölçek Küçültme (Downscaling) alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYASAL TEKNOLOJİLER 1 1 Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora çalışması yapmış olmak. Atıksulardan nitrat, bor, boyarmadde, fosfat gibi kirleticilerin adsorpsiyon, iyon değişimi, membran distilasyon-kristalizasyon gibi yöntemlerle giderimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HAST. VE DOĞUM 1 1 Deneysel olarak oluşturulmuş over torsiyonu modelinde plazma interlökin-6 seviyeleri üzerine çalışması olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ 1 İnvaziv duktal meme karsinomunda E-cadherin ve prognostik belirteçler üzerine çalışma yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
GASTRONOMİ VE MUT. SANAT. GASTRONOMİ VE MUT. SANAT. 1 Gastronomi, mutfak ve sürdürülebilir turizm konularında çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TARIM MAKİNELERİ VE TEK. TARIM MAKİNELERİ 1 Tarımsal güç kaynakları tasarımı, kullanımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1 Bitki su tüketimi ve sulama otomasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
GIDA İŞLETME GIDA KALİTE KONT. VE ANALİZİ 1 1 Çift kabuklu yumuşakçaların dinamiği, üretimi ve gıda güvenliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYG. 1 Etkin piyasalar teorisi ve finansman tarihi üzerine çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler