Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Ağustos 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
İŞLETME ÜRETİM

YÖNETİMİ

VE PAZAR.

1 1 Pazarlama departmanının örgüt

içindeki rolü, pazarlama performansı

ve girişimsel pazarlama konularında

çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHEN. DENİZ

TEKNOLOJİSİ MÜHEN.

1 1 Alternatif deniz balığı beslemesi

ile kentsel gürültünün balık

davranışları ve gelişimi üzerine

etkileri konularında çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
KLİNİK

BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ 1 2 Periodontoloji uzmanı olmak.

Agresif periodontitis tedavisinde

antibiyotik kullanımı konusunda

çalışma yapmış olmak.

KLİNİK

BİLİMLER

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 1 2 Cam karbomer simanların yüzey

mikrosertliklerin değerlendirilmesi

ile ilgili çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
EĞİTİM

BİLİMLERİ

HAYAT BOYU ÖĞ. VE YET. EĞİ. 1 1 Eğitim ekonomisi, liderlik, öğretmen

yetiştirme ve yükseköğretimin

yönetimi ve finansmanı konularında

çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM

BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞ. 1 2 Ölçek uyarlama ve sosyal-duygusal

öğrenme üzerine ölçek geliştirme

çalışmaları yapmış olmak,

sosyal-duygusal öğrenme

programlarının akademik başarıya

etkisi konusunda çalışmalar

yapmış olmak.

BİLGİSAYAR

VE ÖĞRETİM

TEK. EĞ.

BİLGİSAYAR VE ÖĞ. TEK. EĞ. 1 1 Doçentlik unvanını Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi

alanında almış olmak. Eğitimde

artırılmış ve sanal gerçeklik

teknolojilerinin kullanımı, mobil

öğrenme, programlama öğretimi,

uyarlama öğrenme sistemleri ve

öğrenme stillerine yönelik

çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
BATI

DİLLERİ VE

EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1 5 Çağdaş Britanya romanı alanında

uzmanlaşmış olmak ve bu alanda

akademik çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA ANALİTİK KİMYA 1 1 Elektroanalitik yöntemlerle modifiye

ve modifiye edilmemiş elektrotlarda

ilaç analizleri ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ EKOLOJİ 1 2 Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi

sistemleri teknolojilerini ekoloji

alanında uygulamış olmak.

Ekosistem fizyolojisi ve yapısını

hiperspektral ve LİDAR uzaktan

algılama teknolojilerini kullanarak

çalışmış olmak.

TARİH T.C. TARİHİ 1 1 Cumhuriyet döneminde uluslararası

sergiler ve Osmanlı Hanedanı

hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
FELSEFE

VE DİN

BİLİMLERİ

DİN PSİKOLOJİSİ 1 1 Din Psikolojisi bilim dalında doçent

ünvanını almış olmak. Din ve ruh

sağlığı, ibadet psikolojisi, oruç

ibadetinin öfke kontrolü ve psikolojik

iyi oluş ile ilişkisi üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL

İSLAM

BİLİMLERİ

TEFSİR 1 1 Çin ve Türkistan coğrafyasında çağdaş

dönemde yapılan tefsir çalışmaları

hakkında araştırmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ 1 5 Elektronik atıklardan nadir toprak

elementlerinin geri kazanılması

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İngilizce eğitim dilinde ders

verebilme koşulunu sağlamış olmak.

BİYO

MÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK 1 1 Bazı kanser ve kardiyovasküler

hastalıkların erken teşhisine yönelik

tek kullanımlık biyosensörler

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI 1 1 MPEG-4/H.264 video verilerinde

video nesnelerinin tespiti, makineler

arası iletişim güvenlik

tehditleri/çözümleri, IP üzerinden

ses iletim protokollerinin güvenliği

ve IoT/M2M standartları konularında

çalışmalar yapmış olmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ 1 1 Doktorasını biyomühendislik

alanında

yapmış olmak.

Mikroalgal biyoteknoloji ve aroma

biyoteknolojisi alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 1 Uluslararası İlişkiler doçenti olmak.

NATO, akıllı savunma, insan güvenliği

ve Balkanlar konularında çalışma

yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
REKREASYON REKREASYON 1 2 Spor aktivitelerinin şirket

çalışanlarında yaşam kalitesi ve

iş performansına katkısı ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİMİ 1 1 Spor taraftarlarının uluslararası

futbol etkinliklerine katılımını

etkileyen motivasyonel faktörler ile

ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTREMAN BİL. 1 1 Yüzme egzersizinin serebral palsili

bireylerde motorik özellikler üzerine

etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞ. VE SPOR EĞ. BEDEN EĞ. VE SPOR ÖĞ. 1 1 Egzersizde davranış düzeni ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 1 Kalp yetersizliği konusunda

uluslararası randomize klinik

araştırmaları olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

Lenfoma ve lösemilerde uluslararası

klinik çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİ 1 1 Akciğer kanserlerine intraperikardiyal

ligasyon tekniği ile yaklaşım

konusunda çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 Endoskopik omurga cerrahisi

konusunda uzun süreli eğitim almış

olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 Medial malleol transvers kırıklarının

fiksasyon yöntemleri konusunda biomekanik çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ İMMÜNOLOJİ 1 1 Tıp doktoru olmak. Doku tipleme sertifikası olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ TIP EĞİTİMİ 1 1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde program geliştirme, eğitim psikolojisi alanlarında eğitim almış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 1 1 Turizm doçenti olmak, opera PMS üniversite sertifikası sahibi olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ 1 1 Domates zararlılarının biyolojisi, popülasyon gelişimi, konukçuları ve bağ zararlıları ile biyoteknik mücadele konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 1 1 Polen spesifik genlerin fonksiyonel korunması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 1 1 Yaşlıya yönelik şiddet ve kültür konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
GASTRONOMİ VE MUT.SAN. GASTRONOMİ VE MUT.SAN. 1 2 Kondisyon indeksi ve ekolojik değişkenler üzerine çalışma yapmış olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
ELEKTRİK VE ENERJİ ALTERNATİF EN. KAY. TEK. 1 1 Elektrik- manyetik alanlar, tek kutupluluk ve enerji-momentum konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Tıbbi Laboratuvar Tek. 1 1 Diyabette bor mineralinin etkileri ve antioksidan enzimler üzerine çalışmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER DR.ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYG. 1 1 Sasaki Manifoldlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler