Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Çağ Üniversitesi 26 Akademik Personel Alımı Yapacak

Çağ Üniversitesi 26 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Çağ Üniversitesi çeşitli alanlarda 6 Araştırma Görevlisi, 12 Öğretim Görevlisi ve 8 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 26 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz. 

FakülteBölümKadro SayısıUnvanALES/Merkezi Yabancı DilÖzel Koşullar
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve
Edebiyatı
1Arş. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 50
Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans
programında kayıtlı ya da mezun olmak
Psikoloji1Arş. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 80
Psikoloji tezli yüksek lisans programında kayıtlı
ya da mezun olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İşletmecilik1Arş. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 80
Uluslararası işletmecilik alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı ya da mezun olmak
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik
1Arş. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 80
Uluslararası ticaret ve lojistik alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı ya da mezun
olmak
Uluslararası Finans ve
Bankacılık
1Arş. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 80
Uluslararası finans ve bankacılık alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı ya da mezun
olmak
Uluslararası
İlişkiler
1Arş. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 80
Uluslararası ilişkiler alanında tezli yüksek lisans
programına kayıtlı ya da mezun olmak
Yabancı Diller Yüksekokuluİngilizce8Öğr. Gör.ALES 70
Yabancı Dil 80
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
Meslek YüksekokuluSosyal Hizmetler1Öğr. Gör.ALES 70Sosyal Hizmetler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında iki yıl tecrübe
sahibi olmak
Çocuk Gelişimi1Öğr. Gör.ALES 70Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında iki yıl tecrübe
sahibi olmak
Sağlık Kurumları İşletmeciliği1Öğr. Gör.ALES 70Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında iki yıl tecrübe
sahibi olmak
Adalet1Öğr. Gör.ALES 70Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek
kaydıyla alanında iki yıl tecrübe sahibi olmak

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi :11.05.2019
Son Başvuru Tarihi: 26.05.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.05.2019
Sınav Giriş Tarihi : 31.05.2019
Sonuç Açıklama Tarihi :05.06.2019

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Fakülte/MYOBölüm/ProgramKadro SayısıUnvanUzmanlık Alanı
Fen-Edebiyat FakültesiPsikoloji1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiSosyal Psikoloji
Psikoloji1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyatı1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiYeni Türk Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiUluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiEndüstri Mühendisi/Lojistik
Uluslararası İşletmecilik1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiPazarlama
Hukuk FakültesiHukuk1Prof./Doç./Dr. Öğr. ÜyesiMedeni Hukuk
Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi1Doç./Dr. Öğr. ÜyesiOkul Öncesi Eğitimi

İlanın detayları ise şu şekilde;

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

İSTENEN BELGELER
1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 2 adet fotoğraf
5- Adli sicil kaydı belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans transkripti
8- ALES belgesi
9- Yabancı dil belgesi
10- Öğrenci olanlardan lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 5 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yukarıda söz konusu edilen öğretim elemanı ve öğretim üyeleri kadroları için göreve başlama tarihi 15 Ağustos 2019’dur.

       

Kolay Hobiler