Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) websayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

İlan olunur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
S. No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
1 Bilgisayar
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
4 1 Lisans
derecesini bilgisayar mühendisliği ve lisansüstü derecelerini ilgili
alanlardan almış olmak.
2 Çevre Mühendisliği Çevre
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
1 1 Lisans ve
lisansüstü derecelerini Çevre Mühendisliği/Bilimleri alanından almış olmak. Sucul
ekosistemlerde modelleme ve kirlilik alanlarında çalışmaları olmak.
3 Endüstri
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3 1 Lisansüstü
derecelerinden birini Üretim Sistemleri (Endüstri) yönetimi alanından almış
olmak. Bütüncül yaklaşımla karar verme alanında çalışmaları bulunmak.
4 Endüstri
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
4 1 Otomotiv
sektöründe çok kriterli karar verme (yön-eylem)
alanında çalışmaları olmak.
5 Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3 1 Lisans ve
lisansüstü derecelerini Gıda Mühendisliği alanından almış olmak. Tıbbi
bitkiler ve baharatların antimikrobiyal özellikleri
alanında çalışmaları olmak.
6 İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3 1 Lisans ve
lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Hidrolik,
ulaştırma veya geoteknik alanlarının birinde
çalışmaları olmak.
7 Lif ve
Polimer Mühendisliği
Lif ve
Polimer Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
5 1 Lisansüstü derecelerini Kimya ve Malzeme Bilimleri alanından almış
olmak. Reoloji, polimer ve köpükler alanlarında
çalışmaları olmak. Yabancı dilde ders verme yetkinliğinde olmak
8 Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış
olmak. Termodinamik alanında çalışmaları olmak.
9 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
4 1 Lisans ve
doktora derecelerini Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği alanından almış olmak. Metal alaşımlar ve dökümler alanlarında
çalışmaları olmak.
10 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme
Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3 1 Doktora
derecesini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanından almış olmak. Püskürtmeli
kurutma tekniği ve kompozit yapılar alanlarında
çalışmaları olmak.
11 Mimarlık Mimarlık Yardımcı
Doçent
4 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Mimarlık alanından almış olmak.
BİRİMİ: İNSAN ve
TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
12 İşletme Yardımcı
Doçent
1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme Mühendisliği alanından almış
olmak. Tüketim ve pazar bölümlendirmeleri alanında
çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yetkinliğinde olmak.
13 İşletme Yardımcı
Doçent
1 1 Doktora derecesini İşletme alanından almış olmak. Toplum destekli
uygulamalar ve afet sonrası organizasyonlar alanlarında çalışmaları olmak.
İngilizce ders verme yetkinliğinde olmak.
14 Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası
İlişkiler
Yardımcı
Doçent
2 1 Lisans
derecesini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yüksek lisans derecesini Siyasi
ve Sosyal Bilimler alanlarından almış olmak. Kimlik
politikaları ve çok kültürcülük alanlarında
çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yetkinliğinde olmak.
15 Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası
İlişkiler
Yardımcı
Doçent
4 1 Lisansüstü
derecelerini Uluslararası İlişkiler alanlarından almış olmak. Ortadoğu politikası ve
İran alanlarında çalışmaları olmak.
16 Sosyoloji Yardımcı
Doçent
5 1 Doktora
derecesini Sosyoloji alanında almış olmak. Göç ve kadın sorunları alanlarında
çalışmaları olmak.
BİRİMİ: ORMAN
FAKÜLTESİ
17 Orman
Endüstri Mühendisliği
Orman
Endüstri Mühendisliği
Yardımcı
Doçent
3 1 Lisans ve
yüksek lisans derecelerini Orman Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak.
Ahşap tutkalları ve izolasyon köpükleri konusunda
çalışmaları olmak.
18 Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini orman mühendisliği alanından almış
olmak. Toprak ilmi ve orman ekolojisi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
19 Orman Mühendisliği Orman
Mühendisliği
Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini orman mühendisliği alanından almış
olmak. Orman amenajmanı, ormancılıkta büyüme modelleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
BİRİMİ: DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ
20 Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi
Yardımcı
Doçent
1 1 Lisans
derecesini İşletme, Doktora derecesini Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi
alanlarından almış olmak. Gemi adamlarında memnuniyet ve deniz ulaştırma
koridorları alanlarında çalışmaları olmak.
21 Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi
Yardımcı
Doçent
5 1 Lisans veya
lisansüstü derecelerini Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi alanlarından almış
olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.

Not: Profesör kadrolarına atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaklardır

       

Kolay Hobiler