Akademik Personel | 25 Ağustos 2019, Pazar

Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

17 Temmuz 2017
Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

Sıra No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
1 Kimya Kimya Profesör 1 1 Lisans, Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Kimya alanından almış olmak. Bitkisel kaynaklı doğal bileşiklerin saflaştırma ve yapı tayini konularında çalışmaları olmak.
2 Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 Lisans, Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Kimya Mühendisliği alanından almış olmak. Kozmetik amaçlı yağ üretimi konularında çalışmaları olmak.
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Doçent 2 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanından almış olmak. Ses ve biyomedikal işaret işleme konularında çalışmaları olmak.
4 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.
5 Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Çevre Mühendisliği alanından almış olmak. Toprak kirliliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
6 Matematik Matematik Yardımcı Doçent 4 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Matematik alanından almış olmak. Endüstriyel matematik ve dönel akışkanlar analizi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
7 Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Lisansüstü derecelerini Enerji Bilimi ve Teknolojisi alanından almış olmak. Nükleer enerji konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
8 Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Gıda Mühendisliği alanından almış olmak. Gıda ambalajları konularında çalışmaları olmak.
9 Kimya Kimya Yardımcı Doçent 2 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Kimya alanından almış olmak. İleri seramik malzemeler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
BİRİMİ: İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
10 Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metedoloji Profesör 1 1 Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Sosyoloji alanından almış olmak. Toplumsal tabakalaşma konularında çalışmaları olmak.
11 İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini İşletme, Doçentlik derecesini Pazarlama alanından almış olmak. Satın alma davranışları konularında çalışmaları olmak.
BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ
12 Orman Mühendisliği Orman Mühendisliği Profesör 1 1 Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Botanik alanından almış olmak. Flora, bitki sosyolojisi ve vejetasyon veri tabanı konularında çalışmaları olmak.
13 Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1 Lisans, Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Peyzaj Mimarlığı alanından almış olmak. Kentsel tasarım konularında çalışmaları olmak.
BİRİMİ: DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
14 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Deniz Ulaştırma ve İşletme Yönetimi Doçent 1 1 Doçentlik derecesini Deniz ve Gemi Mühendisliği alanından almış olmak. Denizcilikte insan güvenilirliği analizleri konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Not: Profesör ve doçent kadrolarına atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaklardır.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER