Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

22 Nisan 2019
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi birimlerine toplam 2 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

 Anabilim DalıUnvanıDerecesiAdediNiteliği
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletmeMuhasebe ve FinansmanDr. Öğr. Üyesi11İşletmede doktora yapmış, Sosyal Sorumluluk ve Finansal Performans
konusunda çalışmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor EğitimiSporda Psikososyal
Alanlar
Doçent11Özel Öğretim Yöntemleri alanında çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;
Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;
İlanın yayınlandığı tarihiden itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır. GENEL AÇIKLAMALAR
– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
– Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
– Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı,
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.