GündemManşet Haber

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle Ünvan ve şartlan belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun İlgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadrotan için ilgili Fakülte Dekanlıklan ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları İçin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1- T.C.Kimiik No’Iarını gösterir beyanlannı,

2- Tüm diplomaiannı veya öğrenim durumiannı gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3- Üç adet fotoğraflannı,

4- Başvuracak adaylann başvuru fomnunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5- Üniversitemizin http://per8onel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formlan,

6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini, bi Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dosyalan ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOTMüracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/IIkeler sayfasında yayınlanmış olan ” Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma llkeleıT’nde belirtilen şartlan sağlamış olmalan,

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlann müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Yurtdışından alınmış Diptomalann Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukandaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd.Doç. AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 Anjiyotensin konverting enzim İnhlbitörü Enalapril ve anjiyotensin tip 1 reseptör bloken losartanın kırık iyileşmesine etkilerine yönelik çaiışmaian olmak.
GENELCERRAHI 1 Tiroidektomi yapılan hastalarda laringeai sinir fonksiyonları üzerine tek doz steroidin etkileri konusunda çaiışmaian olmak.
TIBBİ PATOLOJİ 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu ve Tıbbi Patoloji uzmanı oimak.Bi!imseI Araştırmalarda Deney Hayvanlan Kullanımı Eğitim Programı Sertifikası olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 1 Petrol Şokları ve Makro Ekonomi İlişkisi üzerine çalışması olmak.
ULUSLAR ARASI TlCARET VE İŞLETMECİLİK 1 Sigortacılıkta Sermaye Yeterliliği konusunda doktora çatışması olmak.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1 Eğitimde eşitlik ve nitelik ilişkisi üzerine doktora çalışması olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
CEVHER HAZIRLAMA 1 Flokülasyon, aglomerasyon ve kömür petrografisi konularında çalışması olmak.
BlYOELEKTRONlK 1 Sinir Biiim konularında çalışması olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORGANİK KlMYA 1 Biyolojik aktif maddelerin asimetrik sentezleri, enzimatik sentezleri, asimetrik katalizör sentezleri, BODİPY temeiii fotoduyariaştıncıiarın sentezleri, adli kimya konularında çalışması olmak.
ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde doktora yapmış olmak ve çocuklarda davranış düzenleme becerileri konusunda çalışması oimak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTODONTİ 1 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Ağız Sağlığı ile İlgi!! Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Seviyesi hakkında çalışması olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Yönelik Hizmet içi Eğitim Ihtiyaçiannın Belirlenmesi konusunda doktora yapmış oimak.
SINIF EĞİTİMİ 1 Sınıf Öğretmenliği Alanında Doktora yapmış olmak. Özei Öğretim Kurumiannda çalışan Sınıf Öğretmenlerinin İdeolojileri üzerine çalışması oimak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu