Akademik Personel | 22 Mayıs 2018, Salı

Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Haziran 2017
Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 – T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,

2 – Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 – Üç adet fotoğraflarını,

4 – Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 – Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 – Üniversitemizin http://gensek.beun.edu.tr/icerik/8/yonetmelikler.html sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 – Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

  1. a) Özgeçmişlerini,
  2. b) Yayın listelerini,
  3. c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İlan Tarihi: 07.06.2017

 

Anabilim Dalı Doçent Yrd. Doç. Açıklama
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent unvanına sahip olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doçent unvanına sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak. Trombositten zengin plazmanın fleb yaşayabilirliği üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GENEL CERRAHİ 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Ozonla oksidatif ön koşullandırmanın radyasyona bağlı organ hasarına etkisi konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.
ÜROLOJİ 1 Üroloji uzmanı olmak. Renal hücreli karsinom dokusundaEGFR,BRAF ve KRAS Gen mutasyonlarının klinik parametreler ile karşılaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ENDODONTİ 1 Endodonti Anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Ni – Ti eğelerin yüzey özellikleri ve atomik kuvvet mikroskobu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASOTİK MİKROBİYOLOJİ 1 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Mycoplasma hominis mikroorganizması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
FARMASOTİK MİKROBİYOLOJİ 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Exophiala cinsi esmer mayalar üzerinde çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANALİTİK KİMYA 1 Analitik Kimya Anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Mikroekstraksiyon esaslı analitik yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GENEL TÜRK TARİHİ 1 Genel Türk Tarihi Anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Yakın dönem Türkistan tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİN BİLİMLERİ 1 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Değerler ve Maneviyat eğitimi ile Osmanlı eğitimi düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROTEZ-ORTEZ FİZYOTERAPİ 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Protez-Ortez ve Biyomekanik Bilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak, Ayak Biyomekaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK 1 Yeni Medya Anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Resim ve Sinema İlişkisi Bağlamında Göstergebilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA TEKNOLOJİSİ 1 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak. Yemlerin biyolojik metodlarla muamelesi ve sindirilebilirliğin incelenmesi konularında çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER