Akademik Personel | 20 Nisan 2019, Cumartesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Nisan 2017
Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 – T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,

2 – Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 – Üç adet fotoğraflarını,

4 – Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 – Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 – Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 – Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

  1. a) Özgeçmişlerini,
  2. b) Yayın listelerini,
  3. c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan ” Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd. Doç. AÇIKLAMA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Elektromanyetik Alanlar, Lazer Teknolojileri ve Fotonik Alanında çalışmalar yapmış olmak.
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Harita Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Jeodezi alanında çalışmalar yapmış olmak.
MADEN İŞLETME 1 Maden Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Kaya Mühendisliği Yapılarının Dinamik Davranışı Üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
BİYOMEKANİK 1 Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., Makine Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.
BİYOELEKTRONİK 1 Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora yapmış olmak.
BİLGİSAYAR DONANIMI 1 Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh., Elektrik- Elektronik Müh. Lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. Lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 Matematik Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT POLİTİKASI 1 Makro İktisat Alanında doçentlik unvanını almak, İktisadi Büyüme ve Kurumsal İktisat konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT 1 Gelişme İktisadı alanında doçentlik unvanı almış olmak, Girdi Çıktı Modellerinin İktisadı Uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GEOMETRİ 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olmak ve Alt Manifoldların Geometrisi ve Topolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
UYGULAMALI SOSYOLOJİ 1 Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyoloji bilim dalında doktorasını almış olmak. Korku ve yaşlılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME 1 Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyoloji bilim dalında doktorasını almış olmak.
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktorasını almış olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dalında doktorasını almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak. Kemik fraktürleri ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 1 Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Östaki tüpü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ACİL TIP 1 Acil Tıp Uzmanı olmak. Acil Servise Başvuran Onkolojik Hastalar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
GENEL CERRAHİ 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Karaciğer nakli ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Ürojinekoloji Alanında Validasyon çalışmaları yapmış olmak ve Minimal İnvaziv Cerrahi konusunda deneyimli olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GENEL GAZETECİLİK 1 İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü lisans mezunu ve Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak. Elektronik ortam ve yazılı basında haber kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
MADEN TEKNOLOJİSİ 1 Maden Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olmak. Kayaç Kesme Mekanizmalarının Sayısal Modellemesi konularında çalışma yapmış olmak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 28.04.2017

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER