Akademik Personel | 03 Haziran 2020, Çarşamba

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak

16 Mayıs 2019
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 36 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMPROGRAMUNVANDER.AD.ÖZEL ŞARTLAR 
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Hemşirelik lisans mezunu olmak, Psikiyatri
Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak, alanında en az 10
yıl mesleki deneyime sahip
olmak.
BİRİMANABİLİM DALIUNVANDER.AD.AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatProfesör11İstikrar ve yapısal uyum politikaları, kalkınma bankacılığı, döviz kuru geçiş etkisi, yoksulluk konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMuhasebe ve FinansmanProfesör11Doçentliğini finans alanında almış olmak, asimetrik döviz
kuru geçişkenliği ve likidite getiri
ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoçent11Pazarlama alanında doçent unvanı almak, kurumsal imaj ile marka konularında çalışmalar
yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoçent11Pazarlama alanında doçent unvanı almak, yeni ürün ve tüketici davranışları konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMekanikProfesör11Doçentliği Makine Mühendisliğinde almış olmak. Hasar, Kırılma, Yorulma ve kompozit cisim mekaniği üzerine
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiEnerjiDoçent11Doçentliği Makine Mühendisliğinde almış olmak. İçten yanmalı motorlar, alternatif yakıtlar, yanma konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMakine Teorisi ve DinamiğiDr. Öğr. Üyesi51Doktora eğitimini Makine Teorisi ve Dinamiği alanında
tamamlamış olmak.
Manyetorolojik sıvı ile elastik yapıların gürbüz kontrolü, Rüzgar türbini kanatlarının titreşim kontrolü ve Elastik yapıların aktif titreşim kontrolü konularında
çalışmalar yapmak.
Mühendislik FakültesiTermodinamikDr. Öğr. Üyesi51Doktora eğitimini Makine Mühendisliğinde yapmış olmak.Yakıt pilleri ve nanoakışkanlarla ısı transferi
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Mühendislik FakültesiTemel İşlemler ve TermodinamikDoçent11Doçentliğini Kimya Mühendisliğinde almış olmak. Kimya mühendisliği temel işlemlerinin çevre ve
sürdürülebilir teknoloji geliştirme ve yenilenebilir kaynak temelli kimyasal ve yakıt geliştirme uygulamaları alanlarında
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiTemel İşlemler ve TermodinamikDr. Öğr. Üyesi51Doktorasını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak.
Visko-elastik akışkanlar
mekaniği, engel üzerinden visko- elastik akış modellenmesi ve visko-elastik akışkan reolojisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Mühendislik FakültesiTelekomünikasyonProfesör11Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve sinyal işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi ve biyomedikal konularında
çalışmaları olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri BitkileriDoçent11Doçentliğini Tarla Bitkileri alanında almış olmak. Yağ bitkileri yetiştiriciliği konusunda
çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor Yönetim BilimleriProfesör11Spor Bilimleri alanında doçentlik ünvanı almış olmak ve sporda liderlik ve motivasyon
alanlarında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor Yönetim BilimleriDoçent11Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve spor örgütlerinde ve elit sporcularda örgütsel stres ve bağlılık konularında çalışmaları
olmak.
Tıp FakültesiBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent11Deneysel tümör modelinde hiperbarik oksijen tedavisi ve siyatik ağrılı hastalarda sitokinler çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve TravmatolojiProfesör11Kıkırdak hasar tamiri üzerine trombositten zengin plazma etkisini araştıran çalışma yapmış
olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve TravmatolojiProfesör11Kıkırdak yaralanmalarında traneksamik asidin etkileri üzerine çalışmış olmak.
Tıp FakültesiÜrolojiDoçent11Prostat kanserli hastalarda serum
omentin seviyeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiAile HekimliğiDoçent11Yaşlı Tip-2 diyabetli hastalarda davranışların takip parametrelerine etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiAile HekimliğiDr. Öğr. Üyesi51Aile hekimliğinde koroner arter hastalıkları için hemogram parametrelerinin rolü üzerine
çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiAile HekimliğiDr. Öğr. Üyesi51Sosyal medya bağlılığının uyku kalitesi üzerindeki etkileri ve aile hekimliği asistanlarının ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgi ve tutumları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Tıp FakültesiFarmakolojiDoçent11Kanser ve mezenkimal kök hücre konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi51Mitraclip, triküspid yetmezliği ve
miyokardit konularında çalışmaları bulunmak.
Tıp FakültesiNörolojiDr. Öğr. Üyesi51Kriptojenik inme ve migren hastalarında atriyal septal poş üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiRadyolojiDr. Öğr. Üyesi51Arteriovenöz fistüllerde endovasküler tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent11Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktora derecesine sahip olmak, diyabet ve pulmoner alanlarda
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi51Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi sahibi olmak, inme ve manuel terapi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesiİç Hastalıkları HemşireliğiProfesör11İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora ve doçentliğini almış olmak, diyabet ve kanser
konularında çalışmaları olmak.
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiDoçent11Kümelenme, paydaş analizi ve turizm sekteründe rekabet konularında çalışmış olmak.
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
İlk ve Acil YardımDr. Öğr. Üyesi51Ambulans ve Acil Bakım veya İlk ve Acil Yardım
programlarından mezun olmak ve fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiGenel BiyolojiProfesör11Biyoloji bilim dalında doçentliğini almış olmak, entomoloji ve protozooloji alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiGenel Sosyoloji ve MetodolojiProfesör11Çevre sosyolojisi, küreselleşme ve toplumsal hareketler alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Halk EdebiyatıDoçent11Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış olmak. Gelenek, Halvetilik ve Balkan Türk folkloru üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İletişim FakültesiGörsel İletişim TasarımıDr. Öğr. Üyesi51Kurumsal girişimcilik, kurumsallaşma lojistik sistem
tasarımları konusunda çalışmaları
olmak.
İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve SinemaDr. Öğr. Üyesi51Kamu hizmeti yayıncılığı ve
popüler kültür alanında çalışmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

ÖĞRETİM ÜYESİ;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
* Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel Şartlar
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Fotoğraf (1 adet)
5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

AÇIKLAMALAR
* E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.05.2019

Son Başvuru Tarihi : 30.05.2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 10.06.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 12.06.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.06.2019

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr