Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak
       

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 3 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETÖZEL ŞARTLAR
Tıp FakültesiFizyolojiArş. Gör.51Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
OrtodontiArş. Gör.51Ortodonti Anabilim Dalında
doktora yapıyor olmak.
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil YardımÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup, afet eğitimi ve yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası 2 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş
olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel Şartlar
(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Fotoğraf (1 adet)
5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

AÇIKLAMALAR
* E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime, Rektörlük kadrosu başvuruları Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 07.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 21.05.2019
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 23.05.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 27.05.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.05.2019
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

 

 

       

Kolay Hobiler