Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Ağustos 2018
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Fen – Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Yeni Türk Dili Edebiyatı alanında doçentliğini almış

olmak.

Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Malzeme bilimi, yüzey mühendisliği ve triboloji

konularında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Profesör 1 1 Geleneksel Anadolu dokumaları, keçe sanatları,

iğneli dokumalar konularında teorik ve

uygulamalı çalışmaları olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında klinik

deneyimli ve araştırmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr.

Üyesi

4 1 Eski Türk Edebiyatı, edebiyat bilgi ve kuramları

alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Dr. Öğr.

Üyesi

4 1 Fotobiyokataliz yöntemi ile pestisit arıtımı ve

atık sularda bitkisel arıtım üzerine

çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimyasal Teknolojiler Dr. Öğr.

Üyesi

4 1 Rreçine orgonokli kompozitler, grafen esaslı

kompozitler, ve triboloji konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Dr. Öğr.

Üyesi

5 1 Deneysel kornea nevovaskülarizasyonu ve tedavisi üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr.

Üyesi

5 1 Yüksek debili av fistüllerde PTFE greftle sirküler daraltma tekniği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğr.

Üyesi

4 1 Servikal aks düzleşmesi olan hastaların MRG ve fizik muayene ile etyolojilerinin belirlenmesi üzerinde çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Dr. Öğr.

Üyesi

4 1 Bahçe Bitkilerinde doktora unvanına sahip ve üzümsümeyvelerde akademik çalışmaları olmak.
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Dr. Öğr.

Üyesi

4 1 Veteriner Fakültesinde lisans tamamlamış ve Zootekni Anabilim Dalında doktora unvanına sahip olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER