Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

1 Ağustos 2018
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/ akademik linkinden temin edilebilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim Anabilim Dalı Unvan Der. Adet Açıklama
Fen – Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Profesör 1 1 Günümüz ve gelecek parçacık çarpıştırıcılar konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesör 1 1 Sinirbilim alanında hücre içi ve hücre dışı elektriksel kayıt yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Biyofizik Profesör 1 1 İnflamatuar ağrı modellerinde çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Uluslararası ilişkiler alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Entomoloji Profesör 1 1 Bitki koruma alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Biyolojik mücadele konusunda çalışmaları olmak.
Bolu Sağlık Yüksekokulu Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Profesör 1 1 Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doktora ve doçentliğini almış, ergonomi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Botanik Doçent 1 1 Bitkilerde stres faktörleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Doçent 1 1 İkincil organik Aerosollerin uzun mesafeli taşınımı ile ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Sigaranın diş foliküllerindeki patolojik değişikliklere etkileri üzerinde çalışmalarıolmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Organ bağışında aile onayı üzerine psikolojik çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Uygunluk – olasılık modeline göre matematik dersi öğretim programı konusunda doktora çalışması olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tezli doktorasını tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İç kulak fonksiyonları üzerine otoimmünitenin etkileri ve enoksaparin sonyumunperfore kulak zarı üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Boyun kitlelerinin histopatolojik analizi konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İnmeyle ilgili ve nörolojik hastalıklarda botulinum toksini tedavisinin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Adli Tıp Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yaşlılarda intihar ve çocukluk çağı cinsel istismarları ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Çocuklarda otizm, anksiyete bozukluğu ve Huntington koresine bağlı demans ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Girişimsel radyoloji alanında tecrübesi olmak, Prostat nöroendokrin tümörlerindegörüntüleme yöntemiyle ilgili çalışması olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Tarla bitkilerinde tezli doktora yapmış olmak ve yağ bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında akademik çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER