Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Kasım 2018
Boğaziçi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokul ve Enstitüsü’nde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 • Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayıp belgeleyen 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
 • Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayıp belgeleyen 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayıp belgeleyen 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr.

Üyesi

Aranan Nitelikler
Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Geoteknik 1 (a), (b)
Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı 1 (a), (c)
Türk Halk Edebiyatı 1 (a), (d)
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık 1 (a), (e)
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 (a), (f)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 (a), (g)
İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1 (a)
İktisat Tarihi 1 (a), (h)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yönetim Bilimleri 1 (a), (i)
Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

Biyomedikal Elektronik 1 (a), (j)
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret 1 (a), (k)

 

 

Aranan Nitelikler:

 • Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
 • Adayların endüstriyel yan ürünlerin zeminde dolgu malzemesi olarak kullanılmasına yönelik mineralojik, fiziksel ve mekanik çalışmalar üzerine uzmanlıklarının olması gerekmektedir.
 • Adayların Klasik Osmanlı Şiiri üzerinde uzmanlaşmış olmaları, yazma bilim alanında tecrübeleri olması ve bu alanlarda çalışmaları bulunması gerekmektedir.
 • Adayların Halk ve Tasavvuf Edebiyatı alanlarında uzmanlaşmış olmaları ve bu konularda yayınları olması gerekmektedir.
 • Adayların Metaontoloji, Nesne Ontolojisi ve Medikal Etik alanlarında uluslararası yayınlara sahip olması gerekmektedir.
 • Adayların Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi (19. – 20.yy.) sosyo-ekonomik tarihi üzerine araştırmaları ve yayınları olması gerekmektedir.
 • Adayların tüketici davranışları, tüketim psikolojisi, reklam ve marka yönetimi konularında araştırma yapmış olması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınları bulunması gerekmektedir.
 • Adayların kamu maliyesi ve uygulamalı ekonometri alanlarında uzmanlığı olması gerekmektedir.
 • Adayların Karşılaştırmalı Siyaset, Avrupa Siyasal Kurumlan, Kimlik Siyaseti, Laiklik alanlarında araştırma yapmış olması ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri bulunması gerekmektedir.
 • Adayların tıbbi cihaz tasarımı ve girişimsel manyetik rezonans görüntüleme alanlarında uzmanlığı ve yayınları bulunması gerekmektedir.
 • Adayların uluslararası ticaret ve uluslararası finans, ekonomik ve finansal kalkınma, ampirik finans, davranışsal ekonomi alanlarında uzmanlığı ve yayınlarının olması gerekmektedir.

30.10.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER