Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Boğaziçi Üniversitesi 13 Akademisyen Alımı Yapacak

28 Haziran 2019
Boğaziçi Üniversitesi 13 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Boğaziçi Üniversitesi çeşitli alanlarda 13 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüAnabilim DalıProf.Doç.Dr. Öğr. ÜyesiAranan Nitelikler
Eğitim FakültesiMatematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi
Fizik Eğitimi-1-(a), (b)
--1(a), (c)
Eğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1--(a), (d)
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı1--(a), (e)
Mekanik1--(a), (f)
-1-(a), (g)
Ulaştırma-1-(a), (h)
Yapım Yönetimi1--(a), (i)
Yapı Malzemeleri1--(a), (j)
Kimya MühendisliğiTemel İşlemler ve Termodinamik--1(a), (k)
Proses ve Reaktör Tasarımı--1(a), (l)
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar Yazılımı--1(a), (m)
Makina MühendisliğiMakina Teorisi ve
Dinamiği
1--(a), (n)

 

İlanın detayları şu şekilde;

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.

 

Aranan Nitelikler:
(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
(b) Adayların fizik eğitiminde epistemoloji ve özyeterlilik konularında yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(c) Adayların fizik eğitimi alanında hizmet içi eğitimine yönelik model geliştirme ve hiyerarşik lineer modelleme konularında yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(d) Adayların eğitim yönetimi ve eğitim politikaları konularında uzmanlığı ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(e) Adayların yapıların depreme karşı enerji bazlı tasarımı ve güçlendirilmesi konularında deneysel ve analitik uzmanlıklarının olması ve bu konularda yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(f) Adayların betonarme mekanik davranışının analitik modellenmesi konusunda uzmanlıklarının olması ve bu konuda yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(g) Adayların ani zorlamaların etkilerinin yüksek çözünürlüklü sayısal modeller yardımıyla incelenmesi konusunda uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(h) Adayların havalimanlarına erişim tercihleri ve gerçek zamanlı verilerin ulaşım ağının yönetimine etkilerinin analiz ve tahminleri konularında uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(i) Adayların proje, performans ve inovasyon yönetimi konularında uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(j) Adayların betonun yangın dayanımı, güvenliği ve yangın sonrası iyileşme süreçleri ile ilgili konularda uzmanlığının ve yayınlarının olması gerekmektedir.
(k) Adayların yoğun madde termodinamiğinin teorik ve moleküler düzeyde hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi ve kimya mühendisliği alanlarında uygulanmasında uzmanlığının olması gerekmektedir.
(l) Adayların kimyasal süreçlerin dinamik optimizasyonu, modellenmesi ve kontrolü konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.
(m) Adayların akıllı radyo ağları, spektrum algılama, moleküler iletişim ve bu alanlarda makine öğrenme yöntemleri uygulama konusunda uzmanlığının olması gerekmektedir.
(n) Adayların titreşim, akustik ve titreşim yalıtımı konularında uzmanlığının olması ve bu konularda yayınlarının bulunması gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler