Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Boğaziçi Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

2 Ağustos 2019
Boğaziçi Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Boğaziçi Üniversitesi çeşitli alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüAnabilim DalıProf.Doç.Dr. Öğr. ÜyesiAranan Nitelikler
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili Eğitimi1--(a), (b)
1--(a), (c)
Eğitim BilimleriRehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
-1-(a), (d)
Fen - Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk Dili1--(a), (e)
SosyolojiToplumsal Yapı ve Değişme-1-(a), (f)
KimyaAnorganik Kimya-1-(a), (g)
PsikolojiKlinik Psikoloji--1(a), (h)
DilbilimDil Bilimi--1(a), (i)
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolik1--(a), (j)
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar Bilimleri--1(a), (k)
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilimleri--1(a), (l)
İşletmeSayısal Yöntemler-1-(a), (m)

 

Boğaziçi Üniversitesi profesör, doçent ve öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.

 

Profesör Doçent ve Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
(b) Adayların hizmet öncesi / hizmet içi yabancı dil öğretmen eğitimi, öğretmen eğitiminde ortak dil olarak İngilizce’nin yeri ve erken yaşta ikidilli eğitim programları alanlarında bilimsel çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunması gerekmektedir.
(c) Adayların yabancı dil eğitiminde toplumdilbilim ve edimbilim alanlarında sınıf içi etkileşim, kültürlerarası karşılaştırma ve derlem çalışmaları yapmış olması ile uluslararası yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(d) Adayların nicel araştırma, ölçme ve değerlendirme alanlarında uzmanlığa ve yayınlara sahip olması gerekmektedir.
(e) Adayların Türk dili alanının yanı sıra yazma bilim ve kataloglama alanında yayınlarının olması gerekmektedir.
(f) Adayların kent sosyolojisi, ekonomik sosyoloji, yerel yönetimler ve toplumsal değişim konularında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda yayın yapmış olması gerekmektedir.
(g) Adayların anorganik kimya alanında enerji konusunda araştırma ve yayın yapmış olması gerekmektedir.
(h) Adayların psikolojik kriz ve travmalarda acil müdahale ve nöropsikolojik ölçme ve değerlendirme konusunda uzmanlığı olması, bu konularda araştırma ve yayın yapmış olması gerekmektedir.
(i) Adayların dil etkileşimi, sözdizim ve biçimbilim alanlarında uzman olması ve Türkiye’de konuşulan Balkan dilleri konusunda araştırma yapmış olması gerekmektedir.
(j) Adayların kıyı mühendisliği kapsamında deniz kaza ve kirlilik risklerinin stokastik yöntemlerle incelenmesi konularında uzmanlıklarının olması ve bu konularda yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(k) Adayların makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile çok-değişkenli zaman dizisinin sağlık alanlarındaki uygulamaları, çizge konvolüsyon sinir ağları ve öznitelik öğrenmesi konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.
(l) Adayların karşılaştırmalı siyaset, siyasi rejimler ve yönetim, anlaşmazlıkların yönetimi ve bilişimsel sosyal bilimler metodolojisi alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(m) Adayların yönetim bilişim sistemleri alanında araştırmalar yapmış olması, bilgi sistemleri ekonomisi ve bilgi sistemleri verimliliği konularında uzmanlaşmış olması ve uluslararası hakemli dergilerde bu konularda yayınlar yapmış olması gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler