Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alımı ilanına göre çeşitli fakülte ve bölümlere doktor öğretim üyesi ve doçent alımı yapılacak. Bitlis Eren Üniversitesi akademik personel alım ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

T.C. Bitlis Eren Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ     
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜKURUMLAR SOSYOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
DOÇENT11Sosyoloji alanında Doçent unvanını almış olup, Toplumsal Hareketler ve Din Sosyolojisi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
İŞLETME BÖLÜMÜMUHASEBE VE
FİNANSMAN ANABİLİM DALI
DOÇENT11Muhasebe alanında Doçent unvanını almış olup,
Muhasebe Standartları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜYÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIDOÇENT11Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanını almış olup,
İç Güvenlik ve Liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜBİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM
DALI
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
21Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olup, Yazılım Tanımlı Ağlar konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜBESLENME VE
DİYETETİK ANABİLİM DALI
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜBESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜSOSYAL HİZMET ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış
olmak.
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜSOSYAL HİZMET ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ41Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış
olmak.

 

T.C. Bitlis Eren Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları:

• Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

• Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

• Adayların; Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesine www.beu.edu.tr adresinde bulunan mevzuat linkinden ulaşarak başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

• Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramaz. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

• Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili adreslere yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

       

Kolay Hobiler