Akademik Personel | 26 Mart 2019, Salı

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda istihdam edilmek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuran tüm adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmaları gerekir.(İlgili yönergenin sonundaki Ek-3,Ek-4,Ek-5 formlarının yönergeye uygun olarak doldurulması zorunludur.)

ADAYLARDA MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ;

“Üniversitemiz Web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı örneği, özgeçmiş, öğrenim belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ) 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan, bilimsel çalışmalarının listesi ve bilimsel çalışmalarını içeren dosya veya Cd ‘ nin 4 nüsha halinde hazırlanarak üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.”Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı Doçent Adayları başvuru dilekçesinde yabancı dilini belirtmelidir. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince; ayrıca üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Tüm adayların sınava girmeleri zorunludur.Yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih daha sonra adaylara üniversitemizin Web sitesinden duyurulacaktır.

İlan son başvuru tarihi ilanın yayımlamasından itibaren 15 gündür.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Yeni Türk Dili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS

Yardımcı Doçent

5

1

Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

3

1

Geleneksel Türk Sanatları bölümünde doktora veya Sanatta Yeterlik yapmış
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARARSI İKTİSAT ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

4

1

İktisat bölümünde doktora yapmış olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora yapmış olmak.

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME PR.

Yardımcı Doçent

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olup,kurumsal itibar veya iş tatmini
konularında çalışmalar yapmış olmak

KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Yardımcı Doçent

5

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

3

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER