Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Bitlis Eren Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

17 Nisan 2019
Bitlis Eren Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Bitlis Eren Üniversitesi birimlerine toplam 8 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

      
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
TEFSİR ANABİLİM
DALI
PROFESÖR11Tefsir Bilim Alanında Doçent unvanını almış olup, bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
HADİS ANABİLİM
DALI
DOÇENT11Temel İslam Bilimleri alanında Doçent unvanını almış
olup, Hadis konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
PROFESÖR11Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup, Psikososyal alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜBEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
41Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETBAŞVURU ŞARTI
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜBESLENME VE
DİYETETİK ANABİLİM DALI
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜBESLENME VE
DİYETETİK ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
31Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜSOSYAL HİZMET ANABİLİM DALIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış olmak.
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜSOSYAL HİZMET ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
41Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu
olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

İlan Tarihi : 17.04.2019 (Resmi Gazete’de)
Son Başvuru Tarihi : 02.05.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar.
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
• Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
• Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
• Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
• Adayların; Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesine www.beu.edu.tr adresinde bulunan mevzuat linkinden ulaşarak başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.
• Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramaz. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.
•Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili adreslere yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.