Akademik Personel | 25 Mayıs 2018, Cuma

Bilişim Alanındaki Eğitimlere Devletten Destek

14 Mart 2015
Bilişim Alanındaki Eğitimlere Devletten Destek
       

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe belirlenen odak alanlarda özel sektörün meslek içi eğitim amacıyla yapacağı harcamalara ilişki destek mekanizması oluşturulacak.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe belirlenen odak alanlarda özel sektörün meslek içi eğitim amacıyla yapacağı harcamalara ilişki destek mekanizması oluşturulacak. Bu kapsamda mesleki eğitim programlarına katılan şirketler tarafından ödenen katılım ücretlerinin yüzde 50’si karşılanacak.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe meslek içi eğitimler yaygınlaştırılacak. Meslek içi eğitimler ile sektörde çalışanların yetkinlikleri artırılacak. Bu doğrultuda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında belirlenecek konularda özel sektörün meslek içi eğitim amacıyla yapacağı harcamalara yönelik destekmekanizması oluşturulacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak. İlgili sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim programlarına yönelik destek verilecek.

Sektör hızlı değişiyor

Plana göre, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı değişimler örgün eğitimde öğrenilen bilgilerin güncelliğini yitirmesine neden oluyor. Dolayısıyla, bu alanda çalışanların teknolojik gelişmeyi yakalayabilmesi için kendilerini sürekli geliştirmesine ihtiyaç bulunuyor.

Meslek içi eğitimlerle çalışanlara, çalıştıkları alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikler kazandırılıyor.Türkiye’deki meslek içi eğitimlerin yeterince yaygın olmadığı görülüyor. Yapılan bir araştırmaya göre, yeni işe alınan çalışanlara işe giriş eğitimi veren şirketlerin oranı Türkiye’de yüzde 41 iken, çalışmada yer alan diğer 8 ülkedeki ortalama yüzde 87’yi buluyor.

Bunun yanı sıra, Türkiye’deki meslek içi eğitim süresi ortalama 7 saat iken diğer 8 ülkede eğitim süresi ortalama 21 saate çıkıyor. Bu doğrultuda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek odak alanlarda meslek içi eğitimlerle çalışanların niteliğinin artırılmasına yönelik desteklere ihtiyaç duyuluyor.

Desteklerin başarısı ölçülecek

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe meslek içi eğitimlerin etkinleştirilip yaygınlaştırılması hedefine ulaşmak için atılacak adımlar şöyle:

– Bilişim alanında eksikliği hissedilen meslek içi eğitimlerin tespitine yönelik belirli aralıklarla çalıştaylar düzenlenecek.

– Belirlenen odak alanlarda özel sektörün meslek içi eğitim amacıyla yapacağı harcamalara ilişkin sağlanacak destek mekanizması belirlenecek ve ilgili mevzuat oluşturulacak.

– Sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan mesleki eğitim programlarına katılım gösterecek şirketler tarafından ödenen katılım ücretlerinin yüzde 50’si karşılanacak.

– Sağlanan desteğin başarısının ölçülmesine yönelik takip mekanizması kurulacak ve elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

       

BENZER HABERLER