Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Ataşeliği Başvurusu Sınav İlanı

Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Ataşeliği Başvurusu Sınav İlanı
       

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK

PERSONEL İÇİN YAPILACAK MESLEKİ YETERLİLİK SINAV İLANI

1. GENEL ESASLAR

Aşağıda belirtilen Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Ataşeliğine ait kadrolar için, 28/07/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Kadro Adı Kadro Sayısı Bağlı Bulunduğu Dış Temsilcilik Görev Yeri Görev Yerinin Resmi Dili
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Vaşington BE ABD İngilizce
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Berlin BE Almanya İngilizce
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles BK Los Angeles İngilizce

 

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

2. BAŞVURACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

2.1. Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

c) Yabancı dil bilmek,

d) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmak,

e) Kamuda en az 3 (üç) yıl görev yapmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını almış olmak,

f) Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

2.2. Yabancı Dil Şartı

2.2.1. Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için İngilizce dilinden, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise öncelik Almanca olmak üzere İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80
(seksen) puan alınması veya buna denk kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekmektedir.
25/02/2013 tarihinden itibaren alınan yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesi kabul edilecektir.

2.2.2. İngilizce veya Almanca dilinin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlarda yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesine sahip olma şartı aranmaz.

3. BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

3.1. Duyuruda belirlenen şartları taşıyan adaylarca yapılacak başvurular, 26/02/2016 günü saat 23:59’a kadar Bakanlık internet sitesi “www.sanayi.gov.tr” adresinde yayımlanan, “Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Bilim ve Teknoloji Ataşeliği Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) ve geçerli yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3.2. Adaylar, sınav kadrolarından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.

3.3. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile Bakanlık internet sitesi “www.sanayi.gov.tr” adresinde yayımlanan “Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Bilim ve Teknoloji Ataşeliği Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.4. Adaylar kullanıcı adı ve şifresi ile Mesleki Yeterlilik Sınavının yeri, tarihi ve şekli ile başvurusunun kabul edilip edilmediğini, Bakanlık internet sitesinden öğreneceklerdir.

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

Mesleki Yeterlilik Sınavı, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi hükmü gereğince, başvuru sayısının 100’ü (yüz) aşması halinde; yazılı ve sözlü olarak, aşmaması halinde ise sadece sözlü olarak gerçekleştirilecektir.

Detaylar için TIKLAYINIZ

       

Kolay Hobiler