Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

Beykoz Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi, 8 Öğretim Görevlisi ve 6 Öğretim Üyesi Alımı

6 Mayıs 2019
Beykoz Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi, 8 Öğretim Görevlisi ve 6 Öğretim Üyesi Alımı
       

Beykoz Üniversitesi birimlerine 1 Araştırma Görevlisi, 8 Öğretim Görevlisi ve 6 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 15 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BirimiBölümüAnabilim Dalı/
Programı
UnvanıAdediAçıklamalar 
Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiProfesör1Genel sosyoloji ve eğitim
sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafyaFiziki CoğrafyaProfesör1Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan
algılama, bitki biyoçeşitliliği ve ekoloji konularında çalışmış olmak
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni Usül ve İcra İflas
Hukuku
Profesör1Alternatif uyuşmazlık çözümleri ve tahkim konusunda çalışmaları
olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonProfesör1Örgütsel davranış alanında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör1Tüberküloz ilaç direnci konusunda çalışmaları olmak ve SCI kapsamındaki mikrobiyoloji dergilerinde en az 2 orijinal
araştırma makalesi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProfesör1SCI kapsamındaki farmakoloji dergilerinde en az 2 orijinal
araştırma makalesi olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent1Doçentliğini Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında almış olmak ve Eski Türk Edebiyatı
alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent1Sözlük bilimi üzerine çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent1Türkçe Eğitimi alanında doçent olmak ve en az 2 adet SSCI
indeksinde taranan yayını olmak
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent1Klasik Türk Edebiyatı mesnevileri ve metin şerhi alanında çalışmaları bulunmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Kuru iğneleme tedavisi eğitimi almış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriDoktor Öğretim
Üyesi
1Sporda toplumsal cinsiyet alanında çalışmaları olmak
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriDoktor Öğretim Üyesi1Engelli spor tesislerinin yeterlilik düzeyleri alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış ve Gösterge bilim alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
1Okul öncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoktor Öğretim Üyesi1Lisansüstü eğitimi psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında olmak ve üstün yetenekliler
alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Türk romanı ve Türkçe Eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliDoktor Öğretim Üyesi1Oğuz grubu Türk lehçeleri ve şiveleri alanında çalışma yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoktor Öğretim Üyesi1Bilişim sistemleri alanında doktora yapmış olmak ve mobil bulut bilişimi alanında çalışmaları
olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Mekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiDoktor Öğretim
Üyesi
1Web nesneleri ağ mimarisi ve uygulamaları alanında çalışmaları
olmak
Tokat Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi UygulamalarıDoktor Öğretim Üyesi1İç denetim ve hile denetimi konularında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
1Diyabetik retinopati ve ROP üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın
Hastalıkları ve Doğum
Doktor
Öğretim Üyesi
1Stres üriner inkontinans üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor
Öğretim Üyesi
1Oksitosinin androloji alanında
kullanımı üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoktor
Öğretim Üyesi
1Adli patoloji alanında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun
Boğaz Hastalıkları
Doktor
Öğretim Üyesi
1Melatonin ve selenyumun koku yolları üzerine etkisi üzerine
çaışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim
Üyesi
1Türk Nöroradyoloji Derneği yeterlilik belgesine sahip olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
1Umblikal arter kan gazı parametrelerinin klinikte kullanımı
üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor
Öğretim Üyesi
1

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ /
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:
Beykoz Üniversitesi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Vatan Caddesi No: 69 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 444 25 69

 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Adli Sicil Kaydı.
4. Varsa Yabancı Dil Belgesi.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).
9. Doçent kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti.
10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi
12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 4 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Öğretim Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
3. İngilizce eğitim veren bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almış olmak.
4. Deneyim belirtilen kadro başvurularında deneyim koşulunu sağlamak.
Araştırma Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş
3. Adli Sicil Kaydı.
4. ALES belgesi.
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.
6. 2 adet fotoğraf.
7. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).
9. Onaylı transkript belgesi.
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 06.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 21.05.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.05.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 24.05.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.05.2019

       

Kolay Hobiler