Akademik Personel | 30 Mayıs 2020, Cumartesi

Beykent Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

24 Aralık 2018
Beykent Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Beyken t Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu” Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği Fakültesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İletişim Fakültesi. Meslek Yüksekokulu. Mülıendislik-Mimarlık Fakültesi. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu. Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda: 36 öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde. YÖK fomıatlı özgeçmiş, öğıenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yun dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarım kapsayan dosyasını (6 takmı) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde. YÖK foıınatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takını) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde. YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarım kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayuu tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şalisen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili bilimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim

üyesi

Alan Ek Açıklamalar
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Aııabilim Dalı 2 Diş Hastalıkları ve Tedavisi. Restoratif Diş Tedavisi Doktor öğretim Üyesi
Pıotetik Diş Tedavisi Aııabilim Dalı 1 Pıotetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi
Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik 2 Matematik. Matematik Mühendisliği. Uygulamalı Matematik Doktor Öğretim Üyesi
Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) 1 Mütercim – Tercümanlık (İngilizce). Karşılaştmııah Edebiyat Doktor öğretim Üyesi
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 3 Bilişim. Bilgisayar Mühendisliği. Yazılun Mühendisliği Doçent
İletişim Fakültesi Yeni Medya (İngilizce) 1 Gazetecilik Doktor öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1 Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Dış Ticaret 1 Uluslararası Ticaret. Bankacılık. Bankacılık ve Fiııans. Finans Doktor Öğretim Üyesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Halkla İlişkiler. Doktor Öğretim Üyesi
Optisyenlik 1 Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 1 Patoloji. Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi
Peıfüzyoıı Teknikleri 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Biyomedikal

Mühendisliği

1 Biyomüheudislik Doktor Öğretim Üyesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2 Elekti ik-Elektroııik Mühendisliği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Endüstri Mühendisliği 1 Endüstri Mühendisliği Doçent
Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği. Fizik Doçent
işletme Mühendisliği 2 İşletme Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Mimarlık (İngilizce) 1 Mimarlık Doçent
Mimarlık (İngilizce) 1 Mimarlık Doktor öğretim Üyesi
Yazılım Mühendisliği 2 Yazılım Mühendisliği. Matematik Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3 Sağlık Yönetimi. Sağlık Kurumlan işletmeciliği. Hastane İşletmeciliği. Sağlık Kurumlan Yönetimi Doçent
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Anatomi Profesör
Anatomi Anabilim Dalı 1 Anatomi Doktor Öğretim Üyesi
Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 İç Hastalıkları Profesör
Iç Hastalıkları Aııabilim Dalı 1 İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Farmakoloji Profesör
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Farmakoloji Doktor öğretim Üyesi

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız