Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Bazı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Durduruldu

Bazı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Durduruldu
       

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 15.01.2015 gün ve 1913 sayılı yazısı ile yeni lisansüstü/doktora eğitim kriterlerini güncelleyerek üniversitelere gönderdiği yazıda;

1- Üniversitelerin yüksek lisans programı açabilmesi için en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesinin olmasını,

2- Doktora programı için ise, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile doktora programı açmasını şart koşmuştu.

Ayrıca YÖK, bu yazısıyla yüksek lisans / doktora ders verilmesinin asgari sınırları, danışman atanması, juri seçimi, tez ve programı sonlandırma gibi diğer hususlarda da değişikliğe gitmişti. Söz konusu ilkelerden önce asgari yeterliliği sağlayamayan programların tekrar öğrenci alabilmesi için ise 2016-2017’ye kadar süre tanımıştı.

Bu sebeple, 2016-2017 eğitim yılında bahsedilen asgari şartları sağlayamayan birçok üniversite, daha önce açtığı yüksek lisans/doktora programlarını, o alanda yeterli sayıda profesör, doçent olmamasından ve diğer hususları sağlayamamasından dolayı açamamıştır.

Haber: Ulaş Kılıç

Kaynak: Haber Kaynağı
       

Kolay Hobiler