Akademik Personel | 25 Haziran 2021, Cuma

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

18 Ağustos 2016
Resim bulunamadı
       

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi( http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir), 2- Özgeçmiş, 3-2 adet fotoğraf, 4-Yabancı Dil Belgesi(en az 55 puan aldığını gösterir), 5- Doktora/Uzmanlık belgesi, 6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge, 7-Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya, 8- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahil) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

9- Askerlik Durum Belgesi

Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
S.N. Fakülte Bölüm ABD Unvan Derece Adet Niteliği
1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Yardımcı

Doçent

1 1 Muhasebe ve Finansman anabilim dalında doktora yapmış olmak
2 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Yardımcı

Doçent

2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak ve sismik izolasyon konusunda çalışmaları olmak
3 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yardımcı

Doçent

2 1 Endüstriyel elektronik alanında doktora yapmış olmak
4 Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Yardımcı

Doçent

1 1 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
5 Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Yardımcı

Doçent

2 1 Fizik alanında doktor yapmış olmak ve süper iletkenlik üzerine çalışmaları bulunmak
6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yardımcı

Doçent

4 1 Genetik toksikoloji alanında doktora yapmış olmak

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI – Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137 – Faks: 0 458 211 11 90 – E-Posta: [email protected]

       

Kolay Hobiler