Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

18 Mart 2016
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek).

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek).

– Özel şartlar alanı boş bırakılan kadroların ilgili alanlarında doktora yapmış veya doçent unvanı almış olmaları; veya ilan edilen kadro alanının bir bileşeninde çalışmış olmak şartı aranır.

– Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İlanen duyurulur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

İlan Başlangıç Tarihi : 18.03.2016

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2016

S.NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM / ANASANAT

DALI / PROGRAMI

UNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR
1 Fen – Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Arkeoloji Profesör 1 1
2 Fen – Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Profesör 1 1
3 Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1
5 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali Hukuk Profesör 1 1
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem Profesör 1 1
8 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Profesör 1 1
9 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Profesör 1 1
10 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1
11 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1
12 Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Mühendislik, Mühendislik – Mimarlık lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
13 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Profesör 1 1
14 Fen – Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Doçent 1 1
15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 2 1
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat Doçent 2 1
17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 2 1
18 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doçent 3 1
19 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 2 1
       

Kolay Hobiler