GündemManşet Haber

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

– Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İlanen duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi : 5 Nisan 2016

Son Başvuru Tarihi : 19 Nisan 2016

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
S. No Birim Bölüm Anabilim Dalı/ Program Unvan Derece Adet Özel Şartlar
1 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Profesör 1 1 İlgili anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmak.
2 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1 Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.
3 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Profesör 1 1 Sanatta yeterliliğini ilgili bölümde yapmış olmak veya Doçent unvanını sinema alanından almış olmak
4 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 3 1 Makine Mühendisliği bilim dalında doçent unvanı almış olmak.
5 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doçent 1 1 Doçentlik unvanını turizm alanından almış olmak.
6 Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Doçent 1 1 Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği bilim dalında doçentlik unvanı almış olmak.
7 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Doçent 3 1 Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu