Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Batman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Temmuz 2018
Batman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar;  başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “”Ön Değerlendirme Komisyonu”” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 – Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27/07/2018 – 11/08/2018) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İlan Başlangıç Tarihi     : 27 Temmuz 2018

Son Başvuru Tarihi       : 11 Ağustos 2018

 

S. No Birim Bölüm Anabilim Dalı/

Ana Sanat Dalı/Program

Unvan Der. Adet Özel Şartlar
1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Profesör 1 1 Makine Mühendisliği veya Makine Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
2 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak
3 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Petrol Arama Profesör 1 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak
4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Profesör 1 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Elektrik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
5 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Profesör 1 1 Sinema ve TV alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
6 Resim Resim Anasanat Dalı Profesör 1 1 İlgili alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 Makro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
8 İslami İlimleri Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Profesör 1 1 Kelam alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
9 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Profesör 1 1 İlgili alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
10 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında almış olmak.
11 Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
12 Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 3 1 Ortaçağ Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Ortaçağ Tarihi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
13 Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
14 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Doçent 3 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
15 Müzik Müzik Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
16 Müzik Müzik Doçent 2 1 İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olup aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
17 Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
18 Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Doçent 3 1 İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
19 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Petrol Arama Doçent 3 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
20 Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 1 1 İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.
21 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doçent 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
22 İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Doçent 1 1 İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.
23 İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 3 1 İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.
24 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
25 Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 3 1 Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
26 Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 2 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almış ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
27 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
28 Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
29 Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
30 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında almış olmak.
31 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tarih Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
32 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
33 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, bu bölümlerin birinde doktora yapmış olmak.
34 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
35 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Petrol Arama Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alternatif Petrol Ürünleri Üretim Kaynakları ve Elde Edilen Ürünlerin Kullanılabilirliği konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
36 İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Jeofizik Mühendisliği alanında doktora yapmış ve zemin konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
37 İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
38 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
39 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
40 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak
41 Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
42 Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Endüstriyel Robot Tasarımı ve İmalatı alanında bilimsel çalışmaları olmak.
43 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Müzik Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olmak.
44 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak.
45 İşletme Muhasebe ve Finansman Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak.
46 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
47 Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 5 2 İlahiyat veya İslami ilimler Fakültesi mezunu olup, Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış ve Arap Dili ve Belagatı üzerine çalışmaları olmak.
48 Temel İslam Bilimleri Hadis Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
49 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
50 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
51 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
52 Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tıp Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olup, sağlık alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.
53 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili Anabilim dalında çalışmaları olmak.
54 Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Turizm alanında doktora yapmış olmak
55 Kozluk Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İşletme veya Maliye veya İktisat bölümü lisans mezunu olup, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

İlanen duyurulur.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler