Akademik Personel | 21 Eylül 2020, Pazartesi

Batman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Haziran 2017
Batman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Hizmet Belgelerini, 2 adet Fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma Örnekleri ile Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Yayın Listelerini, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık Belgesi), 2 adet Fotoğraf, Yayın Listesi, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.) başvuracaklardır.

– Başvuracak adayların ilan edilen kadro derecesine atanma şartına haiz olması gerekmektedir.

– Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Adresi : Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Kampüsü / BATMAN

İlan Başlangıç Tarihi   : 31 Mayıs 2017

Son Başvuru Tarihi     : 14 Haziran 2017

 

Birim Bölüm AnabilimDalı/

Anasanat Dalı/

Program

Unvan Derece Adet Özel Şartlar
MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR

YAZILIMI

ANA BİLİM

DALI

PROFESÖR 1 1 Doçentliğini

Bilgisayar ve

Kontrol Teknolojileri

Eğitimi veya

Bilgisayar Bilimleri

ve Mühendisliği Bilim

Alanlarından birinden

almış olmak.

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

PETROL VE

DOĞALGAZ

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

PETROL

İŞLETME

ANA BİLİM

DALI

YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Petrol ve Doğalgaz

Mühendisliği Lisans

Mezunu olmak ve

ilgili Anabilim

Dalında Doktora

yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

ENERJİ

ANA BİLİM

DALI

YARDIMCI

DOÇENT

2 1 Makine Mühendisliği

Lisans mezunu olup

Enerji Bilim Dalında

Doktora

yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

PETROL VE

DOĞALGAZ

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

PETROL

ARAMA

ANA BİLİM

DALI

YARDIMCI

DOÇENT

5 1 Petrol ve Doğalgaz

Mühendisliği veya

Jeoloji Mühendisliği

Anabilim Dalında

Doktora yapmış

olmak ve Petrol

Rezervuar Kaya

Mikropaleontolojisi

konusunda

çalışmaları olmak.

GÜZEL

SANATLAR

FAKÜLTESİ

SERAMİK

BÖLÜMÜ

SERAMİK

ANA

SANAT

DALI

YARDIMCI

DOÇENT

5 1 Güzel Sanatlar

Fakültelerinin

Seramik veya Heykel

alanında Sanatta

Yeterlilik yapmış

olmak.

İKTİSADİ VE

İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İKTİSAT

BÖLÜMÜ

İKTİSAT

TEORİSİ

ANA BİLİM

DALI

YARDIMCI

DOÇENT

4 1 İktisat alanında

Doktora yapmış

olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.