Akademik Personel | 19 Haziran 2021, Cumartesi

Başkent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Mayıs 2017
Başkent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun Başlangıç Tarihi  :  02.05.2017

Son Başvuru Tarihi                :  16.05.2017

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı ve Sayısı Açıklama
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. (1) Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora programını bitirmiş olmak. En az üç yıl bir üniversitede Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmak.
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. (1) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalında doktora programını bitirmiş olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Toplam Yrd. Doç.
Ankara İzmir Toplam
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı 1 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Yenidoğan Bilim Dalı 1 1 1
İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 1 1 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1 1 1
                                                                                                            Toplam 5 4 1 5

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler