Akademik Personel | 22 Ekim 2019, Salı

Başkent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Mayıs 2018
Başkent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun Başlangıç Tarihi        :  10.05.2018

Son Başvuru Tarihi                      :  25.05.2018

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, İlgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, İlgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı ve Sayısı Açıklama
HUKUK FAKÜLTESİ Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.B.D. Doç. Dr. (1) Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku) alanında doktora programını bitirmiş ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Doçentliğini almış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (yıl) öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.
İdare Hukuku A.B.D. Doç. Dr. (1) Kamu Hukuku alanında doktora programını bitirmiş ve Anayasa Hukuku alanında Doçentliğini almış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (yıl) öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. (1) Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Elektronik veya Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; doktorasını Haberleşme alanında yapmış olmak; Haberleşme, Kontrol ve Sinyal İşleme konularında çalışmalar yapmış olmak ve bu konularda dersler vermiş olmak.
TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Doç. Dr.
Ankara Ankara İzmir İstanbul Toplam
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları 1 1
İç Hastalıkları / Endokrinoloji ve Metabolizma 1 1
Nöroloji 1 1 2
Tıbbi Biyokimya 1 1
Tıp Eğitimi 1 1
Toplam 3 1 1 1 6

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız