Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Başkent Üniversitesi 49 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

21 Aralık 2018
Başkent Üniversitesi 49 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Öğretim Görevlileri alınacaktır. (Kadro atamaları Tıp Fakültesi’ne yapılacak olup, İlgililer tabloda belirtilen illerde bulunan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapacaklardır.)

Öğretim Görevlisi İçin Başvuru Tarihleri:

Son Başvuru Tarihi :              07 OCAK 2019

Ön Değerlendirme Tarihi:    09 OCAK 2019

Giriş Sınavı Tarihi :                11 OCAK 2019

Sonuç Açıklama :                    14 OCAK 2019

Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Tıp Fakültesi Dekanlığına yapacaklardır.

(Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.)

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

  1. Fotoğraflı Özgeçmiş,
  2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
  3. 1 adet fotoğraf,(son 6 ay içinde çekilmiş)
  4. Öğrenim belgeleri
  5. Not Döküm Belgesi (Transkript),
  6. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
  7. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge.
  8. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi – 16. Sokak No:26 Kat:2 Bahçelievler/Ankara

Tel: (312) 212 90 65

Faks: (312) 212 37 59

 

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Toplam Adana Alanya Ankara İstanbul İzmir Konya
49 4 1 29 12 2 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4 1 2 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi 3 2 1
Çocuk Cerrahisi 1 1
Genel Cerrahi 3 1 1 1
Göz Hastalıkları 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 2 1
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 4 3 1
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 1 1
Tıbbi Patoloji 1 1
Üroloji 1 1
Aile hekimliği 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Kardiyoloji 1 1
Dermatoloji 1 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1
Göğüs Hastalıkları 1 1
İç Hastalıkları / Romatoloji 1 1
Nöroloji 1 1
Radyoloji 1 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 1 2 1
Tıbbi Farmakoloji 1 1
Anatomi 1 1
Biyoistatistik 1 1
Fizyoloji 2 2
Histoloji ve Embriyoloji 2 2
Tıbbi Biyokimya 2 2
Tıbbi Mikrobiyoloji 3 1 2
Tıp Tarihi ve Etik 1 1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER