Akademik Personel | 19 Aralık 2020, Cumartesi

Başarı Sırası Sınırlamasına Mimarlık da Eklendi

13 Kasım 2015
Başarı Sırası Sınırlamasına Mimarlık da Eklendi
       

“Yeni YÖK” olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretim süreçlerimizin niteliğinin arttırılmasına yönelik konuyla ilgili paydaşlarımızın da görüşlerini alarak bir dizi düzenleme gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda özellikle meslek icrasına yönelik programlarda “başarı sırasına göre sınırlama” uygulaması başlatılmıştır.

Bilindiği üzere bu kapsamda ilk olarak tıp’ta 40 bin,hukuk’ta ise 150 bin başarı sırası sınırı belirlenmiş ve 2015 ÖSYS’de uygulanmıştır. Bu uygulamamız toplumun ilgili her kesiminde kabul görmüştür.

Aynı amaca yönelik olarak mühendislik alanındaki programlar içinde bu alanın en önemli paydaşı olan Mühendislik Dekanları ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve kendilerinden gelen görüşler, tıp ve hukuk alanları için yapılan düzenlemenin mühendislik alanı için de uygulanması yönünde olmuştur. Bu kapsamda Mühendislik alanında 240 bin başarı sırası sınırı belirlenmiş ve Mimarlık programı içinde çalışma yapıldığı yakın zamanda tarafımızca kamuoyuna duyurulmuştur.

Mimarlık programı kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayılarına ilişkin yapılan çalışmada, adı geçen programa yerleşen ve aynı programda eğitim alan öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığı gözlemlenmiştir.

Başarı sıralamasında aralarındaki fark yüz binleri bulan öğrencilerin aynı sınıfta, aynı öğretim üyesinden, aynı müfredatı takip etmesinin eğitim bilimi açısından doğru olmadığı değerlendirilmektedir. Tıp, hukuk ve mühendislikten sonra mimarlık için de başarı sıralaması sınırı paydaşlarca ve mimarlık alanının uzmanlarınca talep edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumlarındaki Mimarlık programına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2016 ÖSYS’de;
1. Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde mimarlık programına başarı sırası en düşük İkiyüz bininci (200.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine,
2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,
karar verilmiştir.

Bu rakamları belirlerken talepleri dikkate almakla birlikte diğer taraftan sınırlamanın yıkıcı olmaması da gözetilmiştir.

YÖK olarak, tıp, hukuk, mühendislik ve son olarak eklenen mimarlık programlarına ilişkin başarı sıralaması sınırının tek başına bu alanlara kaliteyi getirmeyeceğini, yükseköğretimde özellikle çıktıyı ve mezuniyet yetkinliğini dikkate alan başkaca kararların alınmasının da gerektiğini bilmekteyiz.

Bu bağlamda yakın zamanda kuruluşunu tamamladığımız Kalite Kurulu ve süreçleri daha da önem kazanmaktadır.

Mezuniyet sonrasında meslek icrası için sadece YÖK’ün değil diğer ilgili paydaşların da katkı sağlayacağı bir “mesleki yeterlilik sınavının” olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuya ilişkin bir yasa taslağı üzerinde çalışılmaktadır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kaynak: YÖK

       

Kolay Hobiler