Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Resim bulunamadı
       

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı tarihi (08.04.2014) takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

* Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD’yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.”

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Matematik Geometri

Doçent

3

1

Geometri alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi

Doçent

1

1

Mikro – Abrasyon ve Arojeller konularında çalışmış olmak, ilgili alandan Doçentliğini almış olmak.
       

Kolay Hobiler